Referee Day 2019-2020 én belangrijk nieuwigheidje

Alle namiddagscheidsrechters en assistent-scheidsrechters hebben op e-kickoff een bericht gekregen in verband met de Referee Day 2019-2020. Aan het programma wijzigt er niets, die dag worden de fysieke en theoretische testen afgelegd en worden de nieuwe instructies voor het seizoen kenbaar gemaakt. Wat wel wijzigt is de locatie. De testen zullen nu doorgaan te Sport Vlaanderen in Herentals.

REFS en ARS die de testen wel of niet kunnen afleggen op 31 augustus 2019 in Herentals worden gevraagd dit kenbaar te maken. Ook indien u andere testnormen wenst af te leggen en dus voor de b categorie kiest. Het daartoe voorziene formulier zal op maandag 18 juli worden geheractiveerd. De daartoe voorziene link, die momenteel niet actief is, kan u op e-kickoff terugvinden.

Nieuw is dat REFS uit 2P en 3P, alsook ARS uit 2P kunnen aangeven of ze willen opgenomen worden in de A of de B groep. Wie zich opgeeft in de B groep en minder zware testen aflegt,  kan bijvoorbeeld geen aanspraak maken op promotie, worden niet prioritair aangeduid voor de eindronde, krijgen aangepaste nazichten en prioritair mogelijk minder wedstrijden in hun categorie. Alle uitleg hiertoe staat onder de tabel nog eens haarfijn uitgelegd.

Normen fysieke testen

Scheidsrechters
A groep B groep
1P/REF 5 sprints 6,90 sec 40 lengten 16/24 sec / /
2P/REF 5 sprints 6,90 sec 36 lengten 16/24 4 sprints 7,00 sec 32 lengten 17,5/25,5
3P/REF 4 sprints 7,00 sec 32 lengten 17,5/25,5 3 sprints 7,00 24 lengten 17,5/25,5
4P/REF 3 sprints 7,00 sec 24 lengten 17,5/25,5
1P/AR 5 sprints 5,20 sec 32 lengten 17,5/25,5
2P/AR 4 sprints 5,30 16 lengten 20/25,5 4 sprints 5,40 12 lengten 22/25,5
3P/AR / / / /

 

Opmerkingen:

 • De testen worden gelopen op een voetbalveld in natuurgras. De sprints worden elektronisch opgemeten.
 • Het dragen van voetbalschoenen is toegestaan voor de tests (spikes niet).
 • Scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die aan de start van de tests verschijnen, geven daarmee aan dat ze fit zijn om de tests te ondernemen. Uitvallen tijdens de test om welke reden dan ook, wordt aanzien als niet slagen in de test.
 • Assistent)-scheidsrechters geven bij aanvang van het seizoen (ten laatste 31/07/2019) aan tot welke groep (A of B) ze willen behoren.
 • De beloftevolle (assistent)-scheidsrechters lopen de tijden van 1P/REF respectievelijk 1P/AR ongeacht de categorie van klimmen en dalen waartoe ze behoren.
  • o Zij die kiezen voor de B-groep:
   Kunnen dat seizoen geen aanspraak maken op promotie; om promotie te maken moet de (assistent)-scheidsrechter slagen in de testen van de A-groep; deze keuze kan jaarlijks bij aanvang van ieder seizoen gewijzigd worden;
 • Worden prioritair niet aangeduid in de eindronde wedstrijden;
 • Krijgen een aangepast aantal nazicht(en), en krijgen prioritair minder aanduidingen in hun categorie dan de A-groep;
 • Scheidsrechters uit de categorie 4P die kiezen voor de B-groep, dienen geen testen af te leggen; zij worden opgenomen in de categorie 4P/REF bis, en deze SR’s krijgen een afwisseling van voormiddag- en namiddagwedstrijden.
 • o Bij niet slagen (A of B groep) op de herkansingen (om welke reden dan ook) zakt betrokkene naar de B-groep van de onderliggende categorie.
 • o De 4P/REF die niet deelnemen of niet slagen, worden door het Bureau Arbitrage Antwerpen heringedeeld in de categorie 4P/REF bis.
 • o Een belofte die niet slaagt in de 1P-testen, verliest zijn statuut als belofte maar blijft mits slagen in de testen van de A-groep van zijn categorie, wel nog ingedeeld in de A-groep van zijn categorie.

 

Normen theoretisch examen:

Er moet op deze test een minimum van 70% behaald worden.

De herkansingen zullen plaatsvinden op donderdagavond 17 oktober 2019 te Wommelgem.

De leerstof omvat de Regels van het Voetbalspel, de Aanvullingen hierbij alsook de handleiding voor assistent-scheidsrechters (uitgave 2018-2019 voor alle drie).

De 3P/AR die niet deelnemen of niet slagen bij het theoretisch examen, worden door het Bureau Arbitrage Antwerpen heringedeeld in een jeugdcategorie als scheidsrechter.

Dagindeling: wordt later gecommuniceerd