Categorieën

De benamingen van de scheidsrechterscategorieën zijn opgenomen in artikel B5.19 van het Bondsreglement, en zijn afgestemd op de reeksen. Hun kosten en vergoedingen zijn opgenomen in artikel B5.28-B5.29 van het Bondsreglement.

Door de centralisatie van alle jeugdscheidsrechters in één Vlaamse afdeling worden de jeugdcategorieën voortaan beperkt tot onderstaande opsplitsing. Tussen haakjes is per categorie de hoogst mogelijke jeugdwedstrijd bepaald waar refs in deze categorie voor kunnen aangeduid worden:

J1 J1 = jeugd (Provinciale reserven, U18 Elite,…)
J2 J2 = jeugd (gew reserven.,…)
J3 J3 = jeugd (U21 Prov, …)
J4 J4 = jeugd (U17 Prov,…)
J5 J5 = jeugd (U15 Prov,…)
JS JS = jeugd (U15 gewestelijk)

Binnen elke categorie bestaan er nog 3 extensies. De betekenis van de verschillende extensies is:
– 1. Doorstromingsscheidsrechter
– 2. Geroutineerde ervaren ref, die in deze categorie zijn streng kan trekken
– 3. Geroutineerde ervaren ref, die beperkt fysiek vermogen heeft.

In functie van bepaalde verwachtingen, evoluties e.a. kunnen jeugdrefs een tweede categorie bekomen, waardoor zij in aanmerking komen voor bepaalde wedstrijden bij de jeugd, maar uitzonderlijk ook in Klimmen en Dalen (4de provinciale).

Zo zullen jeugdrefs met extensie 2, die regelmatig een provinciale vrouwenwedstrijd wensen te fluiten een bijkomende categorie krijgen:
– Dames 1: 1ste provinciale dames (J2 categorie)
– Dames 2: 2de provinciale dames ( J3 categorie)
– Dames 3: 3de provinciale dames (J4 en J5 categorie)

Jeugdrefs die na hun eerste eindexamen voor overgang naar NM kader nog even “on hold” worden geplaatst zullen ook een tweede categorie 4P/ref krijgen, waardoor ze af en toe in 4P mee kunnen aangeduid worden, dit om hen op deze manier ervaring met Klimmen en Dalen mogelijk te maken. Deze laatste toepassing zal ook voorzien worden voor
geroutineerde J1 refs (ext 2), die vroeger in Klimmen en Dalen actief zijn geweest en die bereid zijn om op regelmatige basis (idealiter door een tweede aanduiding op zondagnamiddag/zaterdagavond) een wedstrijd van 4P te arbitreren. Op deze manier probeert de afdeling jeugdarbitrage het tekort aan refs in 4de provinciale mee op te vangen. Een korte relationele wisselwerking met verantwoordelijke aanduidingen Klimmen en Dalen voor 4de provinciale zal hiervoor uitgebouwd worden via Afdelingsverantwoordelijke Klimmen/Dalen.

Hierdoor krijgen we volgende opsplitsing met opgave van mogelijke categorieën (gelimiteerde lijst)die mogelijk zijn voor alle voormiddagscheidsrechters en die bepalen welke wedstrijden de jeugdrefs in de respectievelijke categorie zullen toegewezen worden: 

Alle nationale en provinciale voormiddagwedstrijden. Van deze scheidsrechters wordt verwacht dat zij alle gewestelijke cursussen volgen en voldoende beschikbaar zijn op vrijdagavond en zaterdag. Deze kandidaat NM scheidsrechters geniet in principe minimaal 3 examen (of coaching) begeleidingen door eenzelfde observer gevolgd door een eindexamen, afgenomen in een 4P wedstrijd.

Bij een positief examen wordt scheidsrechter definitief opgenomen in namiddagkader; bij een tegenvallende prestatie, zijn er de volgende mogelijkheden voor de scheidsrechter:

- De ref behoudt zijn categorie en krijgt een tweede categorie 4P/ref waar minimaal 3 maanden later een nieuw examen in 4P zal voor georganiseerd worden;
- De ref wordt opnieuw in een begeleidingstraject met vaste observer gezet;
- De voormiddagscheidsrechter wordt niet langer weerhouden als kandidaat NM scheidsrechter en wordt ondergebracht in de categorie J1 ext 3.

Categorie van gewezen namiddagscheidsrechters, die nog over de nodige fysieke eigenschappen beschikken om alle voormiddagwedstrijden (inclusief alle nationale wedstrijden van reserven VV, Dames Nationale en U18/U17/U16 en alle IP wedstrijden) te leiden.

Indien deze refs bereid zijn om regelmatig of sporadisch wedstrijden in 4P te leiden, krijgen zij een tweede categorie 4P/ref in Ref Assist toegewezen.

Jeugdrefs die alle wedstrijden van provinciale en gewestelijke reserven en U21 kunnen leiden. 

Eigenschappen: gevestigde scheidsrechters die bewezen hebben alle provinciale voormiddagwedstrijden, met uitzondering de nationale wedstrijden van reserven VV, U18 elite en dames Nationale, te kunnen arbitreren.

Doorstroomrefs die alle wedstrijden gewestelijke reserven en U21 (provinciaal en gewestelijk) kunnen leiden .

Voornaamste eigenschappen van deze scheidsrechters: scheidsrechters met bepaalde toekomstmogelijkheden, maar die nog meer ervaring moeten opdoen.

Jeugdrefs met nodige ervaring om alle wedstrijden van gewestelijke reserven en U21 (provinciaal en gewestelijk) te leiden.

Deze refs komen in aanmerking voor een tweede categorie : Dames 1 (vrouwen 1ste provinciale).

Eigenschappen: scheidsrechters beperkt in hun cognitieve en fysieke mogelijkheden, maar die vanuit hun maturiteit nog wedstrijden van gewestelijke reserven kunnen leiden.

Scheidsrechters die alle provinciale jeugdwedstrijden tot en met U21 arbitreren en nationale jeugdwedstrijden tot en met U17. Van deze scheidsrechters wordt verwacht dat zij op zaterdag voldoende beschikbaar zijn.

Voornaamste eigenschappen van deze scheidsrechters: scheidsrechters met bepaalde toekomstmogelijkheden, maar die nog meer ervaring moeten opdoen.

Jeugdrefs die alle wedstrijden van provinciale en gewestelijke U21 en lager kunnen leiden.

Deze refs komen in aanmerking voor een tweede categorie: Dames 2 (vrouwen 2de provinciale)

Eigenschappen: gevestigde scheidsrechters die bewezen hebben alle provinciale voormiddagwedstrijden tot en met U21 te kunnen arbitreren.

Scheidsrechters die alle provinciale jeugdwedstrijden tot en met U17 en nationale VV wedstrijden tot en met U16 kunnen arbitreren.

Voornaamste eigenschappen: scheidsrechters die in één belangrijke discipline (techniek, fysiek, gezag, mentaliteit) nog moeten bijgestuurd worden.

Jeugdrefs die alle wedstrijden provinciale en gewestelijke U17 en U15 kunnen leiden.

Deze refs komen in aanmerking voor een tweede categorie:  Dames 3 (Vrouwen 3de provinciale)

Eigenschappen: categorie met scheidsrechters die afstand genomen hebben van promotiemogelijkheden, eerder beperkt zijn in fysieke mogelijkheden, zodat zij hun wedstrijdbeleving beperken tot een zuivere vrijetijdsgebeuren

Scheidsrechters die enkel provinciale of gewestelijke U15 wedstrijden leiden.

Voornaamste eigenschappen: dit zijn scheidsrechters die in quasi alle belangrijke disciplines (techniek, fysiek, gezag, mentaliteit) nog sterk moeten verbeteren.

Jeugdrefs die alle wedstrijden van provinciale en gewestelijke U15 kunnen leiden en die in aanmerking komen voor een tweede categorie:  Dames 3 (vrouwen 3de provinciale).

Eigenschappen: scheidsrechters die op eigen verzoek hun wedstrijden tot dit niveau willen beperkt zien of scheidsrechters die door BAA – ter bescherming van hun hobbybeleving – in deze categorie geplaatst werden.

Jeugdrefs die enkel wedstrijden gewestelijke U15 wedstrijden leiden omdat zij fysiek zeer beperkt zijn en zij vroeger tot de J6 categorie behoorden.