Soorten en aantal nazichten

Soorten en aantal nazichten

 • Soorten nazichten

  • Formatie
   • zonder quotatie
   • scheidsrechters van J5 tem J2 met mededeling voor BA via code
   • mogelijk onderbrengen in een andere categorie gebeurt met mededeling aan BA via code

  •  Coaching
   • zonder quotatie
   • aanvangsfase stagiair – principe van trio (elk 1x) indien praktisch haalbaar
   • opname als scheidsrechter en onderbrengen in een categorie gebeurt met mededeling aan het BA via code
   • van jeugd naar namiddag (2x)
   • van solo naar trio arbitrage (1x)
   • na een geval van agressie gepleegd op de referee
   • in functie van doorstroming van jonge beloftevolle elementen
  • Examen
   • met quotatie
   • scheidsrechters J1:potentiële kandidaten voor K&D
   • aantal varieert in functie van de noodwendigheden (categorie, profiel, …)

Aantal nazichten wordt bepaald door de categorie waarvan de scheidsrechter/assistent deel uit maakt. Deze zijn niet noodzakelijk gelijk of hetzelfde voor alle scheidrechters/assistenten.

Richtcijfers totaal aantal voor seizoen 2017-2018

  • Minimale nazichten per categorie:

   • 1D, 2D en 3D & 1D/AR, 2D/AR en 3D/AR: minimum 3 nazichten
   • 1P en 2P & 1P/AR en 2P/AR: minimum 3 nazichten
   • 3P en 4P & 3P/AR en 4P/AR: minimum 2 nazichten
   • Jeugd scheidsrechters: individueel te bepalen
  • Individuele bijkomende nazichten zijn steeds afdwingbaar in functie van de prestaties.