Soorten en aantal nazichten

Update: 30 juli (wijzigingen tov vorig seizoen in rode kleur)

Soorten en aantal nazichten

 • Soorten nazichten

  • Formatie
   • zonder quotatie
   • scheidsrechters van J5 tem J2 met mededeling voor BA via code
   • mogelijk onderbrengen in een andere categorie gebeurt met mededeling aan BA via code
  •  Coaching
   • zonder quotatie
   • aanvangsfase stagiair – principe van trio (elk 1x) indien praktisch haalbaar
   • opname als scheidsrechter en onderbrengen in een categorie gebeurt met mededeling aan het BA via code
   • van jeugd naar namiddag (2x)
   • van solo naar trio arbitrage (1x)
   • na een geval van agressie gepleegd op de referee
   • in functie van doorstroming van jonge beloftevolle elementen
  • Examen
   • met quotatie
   • scheidsrechters J1:potentiële kandidaten voor K&D
   • aantal varieert in functie van de noodwendigheden (categorie, profiel, …)

Aantal nazichten wordt bepaald door de categorie waarvan de scheidsrechter/assistent deel uit maakt. Deze zijn niet noodzakelijk gelijk of hetzelfde voor alle scheidrechters/assistenten.

Richtcijfers totaal aantal voor seizoen 2018-2019

  • Minimale nazichten per categorie:
   • 1D, 2D en 3D & 1D/AR, 2D/AR en 3D/AR: minimum 3 nazichten
   • 1P en 2P & 1P/AR en 2P/AR: minimum 2 nazichten (ipv 3)
   • 3P en 4P & 3P/AR en 4P/AR: minimum 2 nazichten
   • Jeugd scheidsrechters: individueel te bepalen

  • Individuele bijkomende nazichten zijn steeds afdwingbaar in functie van de prestaties.

Om binnen Voetbal Vlaanderen de kwaliteit van de assistent-scheidsrechters in al hun opleidingsonderdelen te verfijnen zal onder de bevoegdheid van Stephanie Forde in de nationale reeksen een Cel opgericht worden die de assistent-scheidsrechters gericht individueel zal begeleiden en kritisch evalueren. Dit moet hen in staat stellen zich bij de overgang naar het Profvoetbal vlot te kunnen aanpassen aan de meer gedetailleerde en doorgedreven observaties waarbij beeldmateriaal wordt gebruikt. Ook in de provincies wordt dezelfde filosofie aangehouden om de stap naar nationale voor te bereiden.