Soorten en aantal nazichten

Soorten en aantal nazichtens

 • Soorten nazichten 
  • Formatie
   • zonder quotatie
   • scheidsrechters van J5 tem J2 met mededeling voor BA via code
   • mogelijk onderbrengen in een andere categorie gebeurt met mededeling aan BA via code
   • van jeugd naar namiddag (2x)
   • van solo naar trio arbitrage (1x)
  •  Coaching
   • zonder quotatie (maar met indicatieve score in conclusie)
   • aanvangsfase stagiair – principe van trio (elk 1x) indien praktisch haalbaar
   • opname als scheidsrechter en onderbrengen in een categorie gebeurt met mededeling aan het BA via code
   • beloftevolle refs uit J3 en J4 (versnelde doorstroom)
   • beloftevolle refs uit 1P-2P-3P-4P (versnelde doorstroom)
   • na een geval van agressie gepleegd op de referee
  • Examen
   • met quotatie
   • refs en ars in K&D
   • scheidsrechters J1:potentiële kandidaten voor K&D
   • aantal varieert in functie van de noodwendigheden (categorie, profiel, …)

Aantal nazichten wordt bepaald door de categorie waarvan de scheidsrechter/assistent deel uit maakt. Deze zijn niet noodzakelijk gelijk of hetzelfde voor alle scheidrechters/assistenten.

Richtcijfers:

  • Minimale nazichten per categorie:
   • Soorten nazichten in klimmen en dalen

    Formatie:
    Met quotatie. Scheidsrechters van de jeugd die hun eerste wedstrijd arbitreren in 4P. (
    De scheidsrechter dient minimum 8.2 te halen om aanvaard te worden in 4P. Bij een 7.9 / 7.8 of 7.4 telt desgevallend de tweede richtinggevende score.)

    Examen: Met quotatie. Scheidsrechters en assistent-scheidsrechters in Klimmen & Dalen. Aantal varieert in functie van de noodwendigheden (categorie,
    profiel, enz.). Het aantal nazichten wordt bepaald door de categorie waarvan de (assistent-) scheidsrechter deel uitmaakt. Deze zijn niet noodzakelijk gelijk
    of hetzelfde voor alle (assistent-) scheidsrechters.


    Indien een REF / AR afmeldt om eender welke reden voor een wedstrijd waarop een examen geprogrammeerd stond is het Departement Arbitrage
 •  
  • Individuele bijkomende nazichten zijn steeds afdwingbaar in functie van de prestaties.

Om binnen Voetbal Vlaanderen de kwaliteit van de assistent- cheidsrechters in al hun opleidingsonderdelen te verfijnen is er in de nationale reeksen een Cel assistenten actief die de assistent-scheidsrechters gericht individueel begeleidt en kritisch evalueert. Dit moet hen in staat stellen zich bij de overgang naar het Profvoetbal vlot te kunnen aanpassen aan de meer
gedetailleerde en doorgedreven observaties waarbij beeldmateriaal wordt gebruikt. Ook in de provincies wordt dezelfde filosofie aangehouden om de stap naar hogere afdelingen voor te bereiden.