Quoteringen

Evaluatie prestaties scheidsrechters en assistent-scheidsrechters

In de lijn van FIFA, UEFA en Profvoetbal werd een uniforme evaluatieschaal uitgewerkt voor alle categorieën.

De examens worden afgenomen door observers. In klimmen & dalen alsook in de categorie J1 maakt men effectief gebruik van de evaluatieschaal, in het jeugdvoetbal beperkt zich dit enkel tot formatie.

*KM (KEY MOMENT/SLEUTELMOMENT):
een beslissing die het wedstrijdverloop of wedstrijdresultaat bepaalt of

beïnvloedt. Een duidelijke en evidente beslissing kan ook bepalend zijn, doch wordt niet in rekening gebracht indien
het een te verwachten beslissing betreft.
**DE TWEEDE RICHTINGGEVENDE SCORE:
kan slechts éénmaal in aanmerking genomen worden bij de bepaling

van gemiddelde quotatie over alle wedstrijden in een seizoenshelft en dit voor de eerste wedstrijd waar een tweede
score is gegeven.
***SCHEIDSRECHTERLIJKE VERGISSING:
Het foutief laten hernemen van het spel, waarbij geen scheidsrechterlijke misinterpretatie mogelijk is.

****RESULTAATBEPALEND GEVOLG:
er is sprake van een resultaatbepalend gevolg wanneer een doelpunt rechtstreeks of onrechtstreeks (bv. strafschop die volgt uit verkeerde spelhervatting) wordt gescoord door de bevoordeelde ploeg uit de verkeerde spelhervatting of een speler wordt uitgesloten van de benadeelde ploeg na de verkeerde

spelhervatting.

Definities:

KM (Key Moment)/ Sleutelmoment: Is een beslissing die het wedstrijdverloop of wedstrijdresultaat bepaalt of beïnvloedt.

Scheidsrechterlijke vergissing:

Het foutief laten hernemen van het spel, waarbij geen scheidsrechterlijke misinterpretatie mogelijk is.

Vanuit het Bondsreglement werd bepaald dat er bij dit soort verkeerde beoordeling van een spelfeit geen klacht mogelijk is.

Bijvoorbeeld:

– het geven van een doelschop i.p.v. een hoekschop is een interpretatie.
– Dezelfde speler 2 keer na elkaar toelaten de bal te spelen bij het nemen van een vrije schop is een scheidsrechterlijke vergissing.

Extra:

 • Het onterecht toekennen van een vrije schop waaruit gescoord wordt = min 0.2
 • Het overbodig geven van een gele kaart = min 0.1
 • Het niet geven van een noodzakelijke gele kaart (imperatief of consistentie) = min 0.1
 • Het niet geven van een tweede gele kaart aan dezelfde speler met de uitsluiting tot gevolg is een KM (max. 7.9).
 • Aftrek van 0.2 voor het niet correct invullen van het wedstrijdblad
 • Het correct inschatten van een KM is geen garantie op^een zeer goede prestatie (8.5 of meer) indien er nog structurele (geen éénmalige situaties) verbeterpunten zijn. 

In de conclusie geeft de observer een algemeen beeld weer van de prestatie van de (assistent-) scheidsrechter. De observer rapporteert eveneens aan het Departement Arbitrage inzake wedstrijden die voormelde (assistent-) scheidsrechter toekomstig kan arbitreren of assisteren:

0 – kan normale wedstrijden in zijn categorie NIET aan
1 – kan normale wedstrijden in zijn categorie aan
2 – kan ALLE wedstrijden in zijn categorie aan
3 – kan wedstrijden in een hogere categorie aan

Quotatie in categorie Jeugd en Reserven

 • De puntenschaal op het digitaal obserververslag is dezelfde als voor klimmen & dalen.
 • Er wordt door de Observer bij de rubriek “communicatie BA” onderaan op het eerste tabblad “nazicht” een code gegeven (0-1-2 of 3)
 • verklaring:

                0 = dalen naar een lagere categorie
                1 = voldoende voor huidige categorie maar geen verdere opvolging in lopend seizoen
                2 = status quo in huidige categorie, wel verder opvolgen in lopend seizoen
                3 = promotie naar een hogere categorie

 • Deze cijferindeling geeft de Observer de mogelijkheid om een scheidsrechter met “potentieel” maar die geen 8,5 scoort toch te quoteren met een 3 en te laten stijgen.
 • Het komt erop neer dat de tekortkomingen niet van die aard mogen zijn om een promotie naar een hogere categorie te weerhouden. Zo krijgen we een betere en snellere doorstroming.
 • Voor de stagiairs: enkel coaching ( dus zonder punten) maar met toelichting voor het BA via gebruik van de codes
 • Voor de scheidsrechters van J5 tem J2: enkel formatie ( dus zonder punten) maar met toelichting voor het BA via het gebruik van codes
 • Voor de scheidsrechters van J1: examen  met toelichting voor het BA via het gebruik van codes
 • Belangrijk is ook dat de Observer dit goed communiceert met de betrokken ref.