Quoteringen

Evaluatie prestaties scheidsrechters en assistent-scheidsrechters

In de lijn van FIFA, UEFA en Profvoetbal werd een uniforme evaluatieschaal uitgewerkt voor alle categorieën.

De examens in de nationale amateurreeksen worden afgenomen door de nationale opleiders, de Voorzitters en Hoofdinstructors uit de provincies aangevuld met provinciale opleiders op aangeven van de voorzitters. 

Evaluatie schaal
o    9.0-10

o    Uitstekend

Uitzonderlijke prestatie in een uiterst moeilijke wedstrijd (gedetailleerd te verklaren in het examenverslag door de observer)

o    8.5-8.9

o    Zeer goed

Foutloze prestatie zonder werkpunten, waarbij één of meerdere KM correct werden beoordeeld in een moeilijke wedstrijd.

Ook mogelijk in een normale wedstrijd op voorwaarde dat de (assistent-)scheidsrechter door zijn management een bepalende rol heeft gespeeld in het wedstrijdgebeuren (gedetailleerd te verklaren in het examenverslag door de observer)

o    8.3-8.4

o    Goed (te verwachten prestatie in een normale wedstrijd)

8.4 : bijna-foutloze prestatie zonder KM

8.3: goede prestatie met kleine onvolmaaktheden (details), voor AR buitenspel gemist die geen KM is.

o    8.2

o    Voldoende, met enkele werkpunten  die niet wedstrijdbepalend zijn

8.2 Voor R: voordeeltoepassing onoordeelkundig, verplaatsing te centraal,…

Voor AR : overduidelijke buitenspelsituatie gemist (Flag Error of Non-Flag Error) die geen KM is.

Plaatsing en verplaatsing ondermaats, teveel afstand van de lijn van de voorlaatste verdediger, voorsprong nemen,…

o    8.0-8.1

o    Voldoende met belangrijke verbeterpunten

8.1 : Voldoende prestatie waarin enkele basiscompetenties dringend verbeterd moeten worden (disciplinair management, aanvoelen van de wedstrijd, positionering, toepassing voordeel,… AR: verplaatsing, signalisatie,…)

8.0 : Nipt voldoende door het ontbreken van een groot aantal noodzakelijke basiscompetenties waardoor de arbitrage in beperkte mate aanvaardbaar is

o    7.9

o    Één KM gemist, anders 8.3 of meer

De (assistent-)scheidsrechter scoort 8.3 of meer, maar door het missen van 1 KM wordt deze quotatie herleid naar 7.9 met een tweede richtinggevende score (8.3 tot bijvoorbeeld 8.6)

o    7.8

o    Één KM gemist, anders 8.0 tot 8.2

De (assistent-)scheidsrechter scoort 8.0 tot 8.2, maar door het missen van 1 KM wordt deze quotatie herleid naar 7.8 met een tweede richtinggevende score (8.0 tot 8.2)

o    7.5-7.7

o    Onder de verwachting, essentiële verbeterpunten

1 KM gemist en ontbreken van noodzakelijke basiscompetenties

o    7.4

o    Ontgoochelend, onder de verwachting met het missen van 2 KM

o    Scheidsrechterlijke vergissing (R+AR)

o    7.3 – 7.0 o    3 of meer KM gemist en het ontbreken van noodzakelijke basiscompetenties
o    6.0-6.9 o    Onaanvaardbare prestatie

Definities:

KM (Key Moment)/ Sleutelmoment: Is een beslissing die het wedstrijdverloop of wedstrijdresultaat bepaalt of beïnvloedt.

Scheidsrechterlijke vergissing:

Het foutief laten hernemen van het spel, waarbij geen scheidsrechterlijke misinterpretatie mogelijk is.

Vanuit het Bondsreglement werd bepaald dat er bij dit soort verkeerde beoordeling van een spelfeit geen klacht mogelijk is.

Bijvoorbeeld:

– het geven van een doelschop i.p.v. een hoekschop is een interpretatie.
– Dezelfde speler 2 keer na elkaar toelaten de bal te spelen bij het nemen van een vrije schop is een scheidsrechterlijke vergissing.

Extra:

 • Het onterecht toekennen van een vrije schop waaruit gescoord wordt = min 0.2
 • Het overbodig geven van een gele kaart = min 0.1
 • Het niet geven van een noodzakelijke gele kaart (imperatief of consistentie) = min 0.1
 • Het niet geven van een tweede gele kaart aan dezelfde speler met de uitsluiting tot gevolg is een KM (max. 7.9).
 • Aftrek van 0.2 voor het niet correct invullen van het wedstrijdblad
 • Het correct inschatten van een KM is geen garantie op^een zeer goede prestatie (8.5 of meer) indien er nog structurele (geen éénmalige situaties) verbeterpunten zijn. 

Quotatie in categorie Jeugd en Reserven

 • De puntenschaal op het digitaal obserververslag is dezelfde als voor klimmen & dalen.
 • Er wordt door de Observer bij de rubriek “communicatie BA” onderaan op het eerste tabblad “nazicht” een code gegeven (0-1-2 of 3)
 • verklaring:

                0 = dalen naar een lagere categorie
                1 = voldoende voor huidige categorie maar geen verdere opvolging in lopend seizoen
                2 = status quo in huidige categorie, wel verder opvolgen in lopend seizoen
                3 = promotie naar een hogere categorie

 • Deze cijferindeling geeft de Observer de mogelijkheid om een scheidsrechter met “potentieel” maar die geen 8,5 scoort toch te quoteren met een 3 en te laten stijgen.
 • Het komt erop neer dat de tekortkomingen niet van die aard mogen zijn om een promotie naar een hogere categorie te weerhouden. Zo krijgen we een betere en snellere doorstroming.
 • Voor de stagiairs: enkel coaching ( dus zonder punten) maar met toelichting voor het BA via gebruik van de codes
 • Voor de scheidsrechters van J5 tem J2: enkel formatie ( dus zonder punten) maar met toelichting voor het BA via het gebruik van codes
 • Voor de scheidsrechters van J1: examen  met toelichting voor het BA via het gebruik van codes
 • Belangrijk is ook dat de Observer dit goed communiceert met de betrokken ref.