Nuttige Documenten

»    VADEMECUM VERZEKERINGEN
Dit Vade-Mecum heeft tot doel de scheidsrechters in te lichten over de verzekeringen waarvan zij kunnen genieten in het kader van de K.B.V.B.
Enkele praktische richtlijnen zijn voorzien, meer bepaald wat betreft de lichamelijke en stoffelijke schade geleden tijdens de uitvoering van hun taak.

THEORETISCHE TESTEN 2021-2022

De leerstof omvat de Regels van het Voetbalspel, de Aanvullingen hierbij alsook de handleiding voor assistent-scheidsrechters (uitgave 2020-2021 voor alle drie).

KALENDER BAA 2021-2022
Regels van het voetbalspel 2020-2021
Aanvullingen bij “Regels van het voetbalspel” 2020-2021
Handleiding voor assistenten
Overview restart of play