Fysieke testen

De fysieke testen werden vanaf het seizoen 2016 op FIFA niveau aangepast. Meer bepaald werd er gekozen voor tests die meer aansluiten aan de noden van respectievelijk scheidsrechters en assistenten op het speelveld. De normen zijn strenger geworden. Vanaf het seizoen 2017-2018 werden deze testen niet meer op de atletiekpiste afgenomen maar op het terrein. 

LOCATIE: 
Antwerpen : op zaterdag 29 augustus 2020 in Tongerlo. (bloknr 1943)
Herkansingen gebeuren in Wommelgem op een nog te bepalen datum. Uitzonderlijk en met akkoord van beide betrokken Voorzitters kunnen de tests ook afgelegd worden in een andere provincie. Deze uitzonderlijke aanvraag dient tijdig te gebeuren. De verplaatsingskost blijft in dit geval beperkt tot deze van de provincie.

=> Hierbij een overzicht van de normen die elke categorie zal moeten afleggen:
Tijden in rood zijn aanklikbaar om het geluidsfragment te downloaden
(Fragmenten zijn nog in laps op basis van de oude methode)

Gelieve zelf even te bekijken hoeveel laps je dient te halen => 1 lap = 4 lengten
BV: het geluidsfragment van 1 en 2P/REF zijn dezelfde. Alleen dient laatstgenoemde 1 lap, of 4 lengten minder te lopen. 

Categorieën Sprints (40m) Hi-intensity 75/25m
1D/REF 6 sprints 6,10 sec 40 lengten 15/20
2D/REF 6 sprints 6,10 sec 40 lengten 15/20
3D/REF 6 sprints 6,10 sec 40 lengten 15/20
1P/REF 5 sprints 6,90 sec 40 lengten 16/24
2P/REF 5 sprints 6,90 sec 36 lengten 16/24
2P/REF B 4 sprints 7,00 sec 32 lengten 17,5/25,5
3P/REF 4 sprints 7,00 sec 32 lengten 17,5/25,5
3P/REF B 3 sprints 7,00 sec 24 lengten 17,5/25,5
4P/REF 3 spints 7,00 sec 24 lengten 17,5/25,5

 

Categorieën Coda (10/8/8/10m) Sprints (30m) Hi-intensity 75/25m
1D, 2D, 3D/AR 1 sprint 10,10 sec 5 sprints 4,80 sec 40 lengten 15/22
1P/AR / 5 sprints 5,20 sec 32 lengten 17,5/25,5
2P/AR / 4 sprints 5,30 sec 16 lengten 20/25,5
2P/AR B / 4 sprints 5,40 sec 12 lengten 22/25,5

=> Hierbij een visueel overzicht van de sprints en de interval

Opmerkingen:

 • De testen worden gelopen op een voetbalveld. De sprints worden elektronisch opgemeten.
 • Het dragen van voetbalschoenen is toegestaan voor de tests (spikes niet).
 • Scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die aan de start van de tests verschijnen, geven daarmee aan dat ze fit zijn om de tests te ondernemen. Uitvallen tijdens de test om welke reden dan ook, wordt aanzien als niet slagen in de test.
 • Assistent)-scheidsrechters geven bij aanvang van het seizoen (ten laatste _____ ?) aan tot welke groep (A of B) ze willen behoren.
 • De beloftevolle (assistent)-scheidsrechters lopen de tijden van 1P/REF respectievelijk 1P/AR ongeacht de categorie van klimmen en dalen waartoe ze behoren.
  • o Zij die kiezen voor de B-groep:
   Kunnen dat seizoen geen aanspraak maken op promotie; om promotie te maken moet de (assistent)-scheidsrechter slagen in de testen van de A-groep; deze keuze kan jaarlijks bij aanvang van ieder seizoen gewijzigd worden;
 • Worden prioritair niet aangeduid in de eindronde wedstrijden;
 • Krijgen een aangepast aantal nazicht(en), en krijgen prioritair minder aanduidingen in hun categorie dan de A-groep;
 • Scheidsrechters uit de categorie 4P die kiezen voor de B-groep, dienen geen testen af te leggen; zij worden opgenomen in de categorie 4P/REF bis, en deze SR’s krijgen een afwisseling van voormiddag- en namiddagwedstrijden.
 • o Bij niet slagen (A of B groep) op de herkansingen (om welke reden dan ook) zakt betrokkene naar de B-groep van de onderliggende categorie.
 • o De 4P/REF die niet deelnemen of niet slagen, worden door het Bureau Arbitrage Antwerpen heringedeeld in de categorie 4P/REF bis.
 • o Een belofte die niet slaagt in de 1P-testen, verliest zijn statuut als belofte maar blijft mits slagen in de testen van de A-groep van zijn categorie, wel nog ingedeeld in de A-groep van zijn categorie.

De theorie:
De leerstof omvat de Regels van het Voetbalspel, de Aanvullingen hierbij alsook de handleiding voor assistent-scheidsrechters (uitgave 2019-2020).

»    Regels van het voetbalspel  >> 

»    Aanvullingen bij de regels van het voetbalspel >>