Statuten

De statuten gelden als de grondwet van de vereniging. Ze beschrijven de rechten en plichten van de leden en van de raad van bestuur, ze structureren de vereniging, … Ze bepalen ook wie lid kan worden van de vzw en van de raad van bestuur.

Via DEZE LINK vindt u de statuten van Kon. Soleo VZW. Dit is een belangrijk document voor onze vereniging.

Hierin staan een aantal bepalingen die op korte of iets langere termijn heel zichtbaar zullen worden binnen Kon. Soleo VZW (zo zal de komende Algemene Vergadering in mei er een beetje anders uit zien dan in het verleden het geval was bijvoorbeeld).

U kan de statuten uiteraard ook online raadplegen via de website van de FOD justitie (http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/index_n.htm).