Bureau Arbitrage Antwerpen

Alle scheidsrechters behalve deze uit het profvoetbal ressorteren onder de bevoegdheid van het Bureau Arbitrage. De leden van het bureau hebben elk specifieke bevoegdheden dewelke we even voor u oplijsten. 

Voorzitter: Jan Govaerts (foto)

Verantwoordelijke algemeen beleid en beheer BAA, aanduidingen klimmen & dalen & vertegenwoordiging stakeholders

Leden:

 • Luc AllaertsVerantwoordelijke werking en aanduidingen voormiddagkader
 • Wilfried Rombouts – Rekrutering (Ref Amb, peterschap), retentie en communicatie
 • Sven CuytVerantwoordelijke werking en aanduidingen assistenten
 • Kurt GhielensWaarnemer BAA in tuchtzittingen, verantwoordelijke dames en G-Voetbal
 • Tom DensRetentie en rekrutering, Referee Ambassador en communicatie 
 • Patrick QuaeyhaegensVerantwoordelijke werking en aanduidingen recreatief voetbal
 • Rudi BrabansVerantwoordelijke Futsal Antwerpen en recreatief zaalvoetbal

Op het Brieleke te Wommelgem werken daarnaast dagdagelijks mensen waarmee we als scheidsrechter het vaakst in contact komen. Zoals bij verlofaanvragen, afmeldingen en andere vragen. Hoe je het secretariaat kan contacteren lees je iets verder naar onder. 

Secretariaat:

 • Regional Manager: Peter Croes
  Voornaamste taken: Algemeen toezicht en eindverantwoordelijke provinciaal secretariaat, zittingen provinciaal comité en bureau arbitrage, relatie en communicatie met clubs, scheidsrechters, pers en publiek, …
 • Petra Bertels
  Voornaamste taken: beheer en afhandeling inkomende e-mails, behandeling scheidsrechtersverslagen, beheer minnelijke schikkingen en dagorde provinciaal comité, behandeling verlofaanvragen opleiders, opmaak reeksen en kalender kampioenschappen, organisatie provinciale algemene vergadering, …
 • Nicole Huibers
  Voornaamste taken: beheer digitale scheidsrechtersbladen, voorbereiding zittingen provinciaal comité, verzet minnelijke schikkingen, beheer peterschappen scheidsrechters, beheer kandidaat scheidsrechters, beheer examens beginnelingen, opvolging afwezigheden scheidsrechters, beheer sportleven, beheer aanduidingen futsal, opmaak reeksen en kalender kampioenschappen, organisatie provinciale algemene vergadering, …
 • Lutgard Broes
  Voornaamste taken: oproepingen zitting provinciaal comité, verzet minnelijke schikkingen, voorbereiding en afhandeling zittingen provinciaal comité, verslag zitting provinciaal comité, behandeling kalenderwijzigingen kampioenschappen, vriendschappelijke wedstrijden en tornooien, beheer keuringen lichtinstallaties, beheer dossiers scheidsrechters en assistenten, oproepingen zittingen bureau arbitrage, verslag zitting bureau arbitrage, beheer kandidaat scheidsrechters, opmaak reeksen en kalender kampioenschappen, organisatie provinciale algemene vergadering, …
 • Carine Van Bruyssel
  Voornaamste taken: conciërge en deurwachter zittingen provinciaal comité en bureau arbitrage