Arbitrage VV

Organogram VV
Het Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen bestaat uit 3 hoofdpijlers: rekrutering & retentie , operationeel beleid en opleiding. Deze worden administratief en projectmatig ondersteund. 

DEPARTEMENT ARBITRAGE VOETBAL VLAANDEREN

Het Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen is belast met de aanduiding van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters voor alle wedstrijden en de eerste vijf ronden van de Beker van België. Ze maakt op basis van examens en observaties van wedstrijden een classificatie op van de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters in het Amateurvoetbal, verduidelijkt de interpretatie van de spelregels en kan disciplinaire en administratieve maatregelen treffen tegen scheidsrechters. Het Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen kan ook in eerste aanleg oordelen over een aantal klachten inzake arbitrage. Ze oordeelt in hoger beroep over beslissingen die in eerste aanleg op regionaal niveau werden genomen. 

WERKPLAN DEPARTEMENT ARBITRAGE VOETBAL VLAANDEREN

Hier kan u het werkplan en zijn bijlagen voor het seizoen 2023-2024 terugvinden.

Bijlage Jeugd-Arbitrage
Bijlage Opleiding-Arbitrage
Bijlage CORE
Bijlage Vrouwen-Arbitrage
Bijlage Referee Evenings