Officiëlen

Onze huidige officielen

Raymond Coppin (verantwoordelijke opleider)

volgt …

 

 

 

Luc Moors (opleider)

De arbitrage begon voor Luc bij het liefhebbersvoetbal. In 1981 zette hij zijn eerste stapjes op de groene rechthoek. Al snel klom hij op naar de hoogste regionen, in nog geen jaar tijd bereikte hij de ere afdeling ervan. Enkele seizoenen later, op aanraden van een collega, zette hij in 1985 de stap naar de KBVB. 

Ook hier ging het al snel naar de top, onder het peterschap van Paul Vekemans promoveerde Luc in amper elf maanden naar het namiddagkader, in 4e provinciale, waarna hij nog rustig doorgroeide naar 2e provinciale.

Door zelfstandige beroepsactiviteiten diende Luc een versnelling lager te schakelen en stopte hij anno 1990 bij de KBVB, bij de liefhebbers bleef hij op het hoogste niveau actief.  Pas in 2012 trad Luc opnieuw toe tot de KBVB, waar hij zich in 2 jaar tijd als assistent opwerkte tot 7A (het huidige 3D Amateurs). Aan het eind van het seizoen 2018-2019 moest Luc om medische redenen stoppen, zijn kandidatuur om opleider te worden werd tegelijkertijd ingediend. We kennen Luc niet alleen als een zeer bekwame collega, hij draagt onze kring ook een warm hart toe. 

Kurt Ghielens (lid van het Bureau Arbitrage Antwerpen)

Kurt Ghielens legde op 11 oktober 1984 zijn examen af als scheidsrechter bij de K.B.V.B Hij is vervolgens jarenlang actief geweest als scheidsrechter in eerste provinciale en trad in 2011 toe tot het PSC als opleider.

Liefst 12 seizoenen was Kurt actief in het bestuur van onze Kon. Soleo. Van 1987 tot 1999. Binnen het bestuur was hij vooral bezig met publiciteit, was hij voetbal afgevaardigde en onze afgevaardigde van S.V.P.A.

Bij de start van het seizoen 2015-2016 trad hij toe tot het vernieuwde Bureau Arbitrage Antwerpen voorheen gekend als PSC. Kurt vertegenwoordigd het BAA in de zittingen van de groene tafel en is verantwoordelijke voor het G- en damesvoetbal.

Onze ex-officielen

Frans Nieuwejaers

Frans Nieuwejaers diende aan het einde van het seizoen 2018-2019, omwille van de leeftijdsgrens, een einde te maken aan zijn carrière binnen de KBVB. Frans was een gevestigde waarde binnen de provincie Antwerpen. Als geboren en getogen Lierenaar is hij ook binnen onze vriendenkring een echte rots in de branding.

Hij heeft als opleider van dichtbij kunnen samenwerken met onze laatste 4 voorzitters. Frans was vele jaren actief als voorzitter van S.V.P.A. en was tevens verantwoordelijke uitgever van VACLA-REF, waar hij gekend was voor zijn eerlijke maar scherpe pen.

Voor hij opleider was, was hij jaren bestuurslid van Kon. Soleo. Hier was hij een van de drijvende krachten achter de festiviteiten van het 50-jaar bestaan.

Frans vervulde lange tijd de taak van verantwoordelijke opleider van onze vriendenkring en gaf die functie over aan Raymond Coppin. 

Paul Vekemans

Vekemans PaulPaul Vekemans was sinds 1990 verantwoordelijk commissielid van onze vriendenkring na een scheidsrechterscarrière die hem tot in 2e nationale bracht. Een blessure noodzaakte hem echter te stoppen. Jarenlang stond hij paraat om al onze leden met raad en daad bij te staan. Zijn onvoorwaardelijke inzet en bekommering voor de arbitrage was uniek, het voormiddagkader stond mee onder zijn deskundige leiding en het is niet verwonderlijk dat hieruit veel talent doorstroomde naar de namiddag.

Na een schitterende carrière als directielid besloot Paul om zijn functies aan het einde van het voetbalseizoen 2014-2015 neer te leggen. We zijn er echter van overtuigd Paul nog regelmatig te mogen verwelkomen op een van onze activiteiten waar we hem met open armen zullen ontvangen. 


Marcel Verhaert

marcelIeder van ons zal wel danig geschrokken zijn toen bekend werd dat Marcel Verhaert zijn ontslag als opleider indiende. Wij als kring kunnen dit alleen maar betreuren en hopen dat Marcel en Arlette nog dikwijls in ons midden zullen vertoeven tijdens onze verschillende activiteiten en we dus nog stiekem kunnen rekenen op zijn expertise.

Als kring kunnen we niet dankbaar genoeg zijn om het vele werk dat Marcel en Arlette voor onze kring met plezier deden in de afgelopen jaren. Zowel als scheidsrechter, als bestuurslid én als opleider zag Marcel meestal naar het gehele plaatje, punten en
komma’s waren aan hem niet besteed.

Meteen naar de kern van de zaak maar steeds genuanceerd aangebracht zodat niemand zich verongelijkt diende te voelen.

Wat hij deed zij het de voetbal, het ledenblad, de SVPA … steeds bleef hij zichzelf, bescheiden, liefst in de schaduw … meewerkende aan de uitbouw van onze Kon. SOLEO en de arbitrage.