Trofee Max Scheffer

TROFEE MAX SCHEFFER 2023

Sinds seizoen 2022- 2023 wordt de reglementenkwis ingericht door onze opleider Steven Bologne.

REGLEMENT

1)    Op iedere ledenvergadering wordt er een reglementenquiz ingericht over de spelregels van het voetbalspel met als doel de kennis van deze spelregels bij de leden van de KON. SOLEO te bevorderen. De quiz wordt een volledig seizoen door dezelfde opgesteld. Deze persoon mag zelf niet aan de quiz deelnemen.

2)    Per vergadering zullen er altijd maximum 10 vragen gesteld worden.

3)    Het aantal te verdienen punten per vraag is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de vraag en zal enkel en alleen bepaald worden door de opsteller van de vragen.

4)    Per ronde zijn er steeds 10 punten te verdienen. 

Elke deelnemer heeft één maal de kans om op gelijk welk ogenblik een “verdubbelaar” te gebruiken. Het aantal behaalde punten van die dag zal dan worden verdubbeld. Deze extra punten zullen pas na de laatste ronde kenbaar gemaakt en opgenomen in de eindstand.

5)    Er zal een puntenkrediet toegekend worden indien men wegens een wettige reden afwezig is op maximum één vergadering per seizoenLeden die bedrog plegen worden uitgesloten van verdere deelname. Het puntenkrediet bedraagt het gemiddelde van het dagresultaat van de aanwezigen. 

6)    Iedere verontschuldigde afwezigheid, dient persoonlijk verwittigd te worden en je naam dient genoteerd te worden op het blad met ‘verontschuldigingen’ tijdens de vergadering of doorgegeven aan het secretariaat van de kring. 

Enige uitzondering: indien met afwezig was door een ongeval of een ernstige familiale reden, waardoor men op de dag van de vergadering door deze omstandigheden in de onmogelijkheid verkeerde uw afwezigheid door te geven.

7)    In geval de stand voor de eerste plaats nog gelijk is na de laatste ronde, zal diegene die de hoogste score behaalde in zijn of haar slechtste ronde de winnaar zijn. Is de stand nog gelijk dan zal er gekeken worden naar de tweede slechtste ronde, derde slechtste, enz…

Bij nog steeds een gelijkheid aan punten in de verschillende criteria, is hij of zij die het minst afwezig was op de vergaderingen in dat seizoen, de winnaar.

8)    Tijdens het toelichten van de juiste oplossingen wordt de spreker niet onderbroken. Nadat het antwoord gegeven is, kan hierover bijkomende uitleg worden gevraagd. Na de quiz kunnen er nog vragen gesteld worden tot ieders voldoening.

9)  De tussenuitslagen zullen twee keer per seizoen bekend worden gemaakt. De eerste keer op de ledenvergadering van november, de tweede keer op de ledenvergadering van februari. Je kan dan ook inzien of je de verdubbelaar reeds hebt ingezet.

10)  Alle mogelijke klachten zullen in eerste instantie opgelost worden door de inrichters en indien er betwisting is, zal de klacht onderzocht worden door het bestuursorgaan van Kon. Soleo en zal er met de opsteller van de vragen overleg gebeuren.

11)  De uitreiking van de Beker zal plaats vinden op het jaarlijks Banket van Kon. Soleo.

Indien de winnaar niet aanwezig kan zijn op het banket, zal de uitreiking geschieden op een door het bestuursorgaan gekozen tijdstip. 

 

BEKER DER BELOFTEN – 21 JARIGEN

Deze Beker is ter aanvulling van de Max Scheffer en als bedoeling om de beste jongere ook te bekronen. 

De “Trofee Max Scheffer” blijft altijd de hoofdtitel van de reglementenquiz.

1)    De deelnemers aan de “Beker de Beloften” zijn gebonden aan de reglementen van de “Beker Max Scheffer” en mogen op de dag van de algemene vergadering van Kon. Soleo, geen 21 jaar oud zijn!

2)    De Beloften worden altijd in het eindklassement van de trofee “Max Scheffer” mee opgenomen.

3)    De Winnaar van de trofee “Max Scheffer” kan echter geen aanspraak maken op de 1e plaats bij de Beloften.

In dit geval, wordt hij die tweede geëindigd is in de competitie van de Beloften, winnaar van de Beker de Beloften – 21 jarigen.

4)    Bij gelijke stand na de laatste ronde wordt de winnaar bepaald volgens artikel 5 van  het reglement “Beker Max Scheffer”.

5)    De uitreiking van de Beker zal plaats vinden op het jaarlijks Banket van K. Soleo.

Indien de winnaar niet aanwezig kan zijn op het banket, zal de uitreiking geschieden op een door het bestuursorgaan gekozen tijdstip.