Nieuws

Maandag 9/10 de 2e ledenvergadering

Het bestuur van Kon. SOLEO vzw nodigt U uit op ledenvergadering van maandag 09/10/2023.  De vergadering zal zoals gebruikelijk doorgaan in Sporthal DE KOMEET, Eeuwfeestlaan 183, 2500 Lier.  Aanvangsuur : 20.00 uur.

De woelige periode van de afgelopen maanden indachtig, hopen wij op uw massale aanwezigheid want er is heel wat nieuws te brengen.

Het vernieuwde bestuur – aangevoerd door een nieuwe voorzitter – zal volgende agendapunten behandelen:

 • Opening vergadering door ondervoorzitter
 • Duiding & openingstoespraak voorzitter
 • Presentatie ontwerp van actieplan
 • Organisatie stembureau + geheime stemming
  a) geheime stemming over ontwerp van actieplan
  a) geheime stemming over nieuwe voorzitter + vertrouwenspeiling
  (=Vrijblijvend, indicatief en conform de VZW-wetgeving van 05/2019)
 • Pauze
 • Bekendmaking resultaat stemming
 • Diverse & upcoming event Kon. SOLEO
 • Voetbal Vlaanderen
 • Quiz
 • Rondvraag
 • Eind