19/08 Algemene Vergadering

UPDATE
OPGELET! GELET OP DE STRIKTE COVID MAATREGELEN IN ANTWERPEN IS DE FYSIEKE BIJEENKOMST GEANNULEERD. HOU UW MAIL IN DE GATEN VOOR VERDERE INFORMATIE. DE VERGADERING ZAL OP DEZE DATUM WEL DIGITAAL DOORGAAN.


Op vrijdag 29 mei 2020 had normaal onze jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) moeten plaatsvinden. Die periode liet echter geen fysieke bijeenkomsten toe en noodgedwongen moesten we deze uitstellen naar een latere datum. Aangezien Kon. Soleo een VZW is, is het normaal wettelijk verplicht uiterlijk 30 juni haar AV te houden.

Een Koninklijk Besluit werd in april reeds gepubliceerd in het staatsblad, dat een uitstel van maximaal 10 weken toelaat door de uitzonderlijke omstandigheden. De termijn voor het neerleggen van de jaarrekeningen werd eveneens opgeschoven, al blijft de termijn van 1 maand na de vergadering wel staande.

Zo moest Soleo dus opzoek naar een datum en geschikte locatie die bovendien ook coronaproef vergaderen mogelijk maakt. Soleo trekt daarom, als corona het ook dan toelaat, op woensdag 19 augustus naar het Lisp. De Business Seats van het Herman Vanderpoortenstadion zullen het decor vormen van onze uitgestelde vergadering. Vraag alvast verlof aan voor deze avond, het zou zonde zijn dat u door een aanduiding deze unieke bijeenkomst mist. 

De invulling van deze avond zal eerstdaags verder worden uitgewerkt. Hiermee is tevens de datum bekend waarop u uw lidgeld kan betalen om een gratis mondmasker te kunnen bekomen.

SAVE THE DATE: Woensdag 19 augustus 2020 @ het Herman Vanderpoortenstadion

Kandidaat bestuursleden?
De Koninklijke Scheidsrechtersovereenkomst Lier en Omgeving is al meer dan 80 jaar lang een begrip in het arbitragewereldje. Het is de doelstelling van onze vereniging om  de vriendschapsbanden tussen de leden en hun partners te bevorderen, de leden te informeren omtrent nieuwe en gewijzigde regels van het voetbalspel, rekruteren van nieuwe collega’s, ervaringen uit te wisselen evenals het inrichten van bijeenkomsten, vergaderingen en tal van activiteiten van ontspannende aard.

De Raad van Bestuur van Kon. Soleo VZW zoekt enthousiaste collega’s om de bestuursploeg te komen versterken. Als bestuurslid zal onder meer van u verwacht worden dat u Soleo de komende jaren mee leidt in zijn verdere ontwikkeling.

Als bestuurslid maakt u in alle collegialiteit met alle andere leden van de Raad van Bestuur de brug van strategie naar operatie, zet u de beleidslijnen mee uit en maakt u mee heldere keuzes en draagt deze uit.

Als bestuurslid schrikt u niet terug om uw schouders te zetten onder eender welk project of activiteit. U bent bereid de handen uit de mouwen te steken in de voorbereiding naar en tijdens de diverse activiteiten.

Enkel effectieve leden kunnen zich kandidaat stellen voor de Raad van Bestuur. Elk effectief lid van de vereniging dat minstens één jaar benoemd is, in regel is met overeenkomstig artikel 5 §2 zijn verschuldigde bijdrage en tevens minimum achttien jaar is, kan zijn kandidatuur voor de Raad van Bestuur stellen. 

Uiterlijk 14 kalenderdagen voor de Algemene Vergadering dient uw kandidatuur te worden overgemaakt aan onze vereniging. Dit kan via secretariaat@ksoleo.be. Hebt u hier nog enkele vragen over of twijfelt u nog dan zijn wij een en al luister. Met reeds vier kandidaten is nieuw bloed alvast in aantocht, maar daar kan jij ook nog altijd bij!