Marc Van Craen in Hoge Raad én nieuwe voorzitter van Voetbal Vlaanderen!

Begin januari plaatsten we op onze website nog de promotie van Marc Van Craen van voorzitter van het PC Antwerpen naar “Brussel” om te gaan zetelen in het Uitvoerend Comité. Daarnaast werd hij ook lid van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen. (lees dat bericht hier nog eens na)

Intussen is de KBVB een beetje hertekend, de structuur kreeg na 124 jaar een hele metamorfose. De feitelijke vereniging hield op te bestaan en enkel de VZW bleef over. Ondertussen weet u wel dat Mehdi Bayat verkozen werd tot nieuwe bondsvoorzitter, de eerste onder deze nieuwe structuur. Die nieuwe structuur kwam ook uitgebreid aan bod in ons verslag van de jaarlijkse Provinciale Algemene Vergadering in Grobbendonk (lees dat bericht hier nog eens na) een structuur die eenvoudiger en transparanter zou moeten zijn. 

Het Uitvoerend Comité zal in zijn huidige gekende vorm verdwijnen, maar Marc Van Craen is zijn plekje in Brussel, of moeten we binnenkort spreken van Tubize?, zeker niet kwijt. Hij zal een functie opnemen binnen de nieuwe Hoge Raad, die een bevoegdheid zal krijgen omtrent de reglementen. Een onderwerp dat Marc zeker nauw aan het hart ligt. Die Hoge raad bestaat uit tien personen, de vleugels VV en ACFF vertegenwoordigen elks vier personen en de Pro League twee. Het betreft de volgende leden: voor de Pro League Bart Verhaeghe en Licio d’Onofrio, voor Voetbal Vlaanderen Karel Vanwesenbeeck, Marc Van Craen, Willy Ozeel en Jean-Pierre Notelteirs en tot slot voor ACFF David Delferière, Gaspar Navez, Pierre Friob en Christian Bartosch.

Marc Van Craen ziet ook zijn functie binnen Voetbal Vlaanderen wijzigen. De alom gerespecteerde Gilbert Timmermans stelde zijn voorzitterschap van Voetbal Vlaanderen ter beschikking nadat hij ondervoorzitter werd van de vernieuwde KBVB. Het is onze eigenste Marc Van Craen die hem zal opvolgen. 

Kon. Soleo is oprecht fier en trots dat één van haar leden, die op ons laatste banket nog gevierd werd voor 25 jaar lidmaatschap, zo’n belangrijke rol zal gaan vervullen in onze geliefkoosde sport. Opgeklommen vanuit de arbitrage, deel uitgemaakt van het provinciale gebeuren en nu terug te vinden aan de top van het voetballandschap.

Proficiat Marc, en veel succes!