Een terugblik op de Provinciale Algemene Vergadering

Soleo stuurde zaterdagochtend net zoals de voorbije seizoenen een delegatie naar het Aldhem Hotel in Grobbendonk voor de Provinciale Algemene Vergadering. Voor ons als scheidsrechtersverenigingen is het steeds reikhalzend uitkijken naar de toespraak van de voorzitter van het Bureau Arbitrage. Vaak worden de eerste nieuwtjes naar het nieuwe seizoen aldaar vernomen, en dat was ook nu niet anders. Het loont dus de moeite om te blijven lezen tot onderaan! 

Maar er kwamen nog andere sprekers aan bod, zo ook Marc Van Craen, voorzitter van het Provinciaal Comité. Te onthouden dat de verdere digitalisering zich doorzet en nu ook de vriendschappelijke wedstrijden en tornooien digitaal zullen kunnen verlopen.

De planning van de kampioenschappen loopt wat moeizaam door het uitgerekte programma van de interprovinciale eindrondes. De definitieve opmaak van de reeksen zal voor het tweede deel van juni zijn. In de Beker van Antwerpen zal dezelfde formule gehanteerd worden als vorig seizoen. De ploegen uit eerste en tweede provinciale zitten in gescheiden groepen ten opzichte van derde en vierde provinciale. De ploegen uit derde en vierde werden vorig jaar zodanig ingedeeld dat ze niet tegen een reeksgenoot konden uitkomen, dit zal nu worden gewijzigd. Geografisch moesten de clubs te grote verplaatsingen afleggen. De wedstrijden in de groepen met eerste en tweede provinciale zullen zoals vorig seizoen door een trio worden geleid, de andere niet.

Het goedgekeurde jaarverslag leerde ons dan weer dat binnenkort enkele Soleoleden een bondsonderscheiding zullen bekomen.  Als Lid van Verdienste (30 ononderbroken of 35 niet opeenvolgende dienstjaren) ligt de titel klaar voor Marc Leysen en Johan Van Noten. De Bondserepenning (15 ononderbroken of 20 niet opeenvolgende dienstjaren) voor Patrick Van Camp, Walter Van Goubergen, Rudy Van Gysel, Jean-Pierre Van Nylen en Jan Vissers. De reglementering rond de onderscheidingen wijzigt op 01.07.2018, momenteel ligt hier nog een leeftijdsbeperking. Zo valt een van onze leden Gwenda Gaublomme dus nog eventjes uit de boot. Lees hier de aangepaste reglementering nog eens na die we eerder reeds publiceerden >>

Het Bureau Arbitrage Antwerpen neemt dan weer afscheid van twee opleiders, Theo Daemen en Karel Verhulst hebben de leeftijdsgrens bereikt.

De volgende spreker was Karel Van Wesenbeeck, lid van het Uitvoerend Comité van de KBVB. Hij blikte vooral terug op het EK van de U17 in Engeland waar hij deel uitmaakte van de Belgische delegatie. Er volgde nog een insteek op de aankomende verkiezingen in dit land en de rol die de clubs bij hun stad en gemeenten kunnen spelen wat betreft accommodaties. Hij stelde vast dat in de ons omringende landen de infrastructuur een niveau hoger staat dan hier.

Na de pauze en de verkiezingen voor het provinciaal comité was het de beurt aan het Bureau Arbitrage waar voorzitter Jan Govaerts terug- en vooruit blikte.

Het nut van het computerprogramma Refassist werd nog eens aangehaald. Dankzij dit programma kon er in de Beker van Antwerpen ruim 34% worden bespaard op de blokken. In de competitie was dit in mindere mate door het belang van de wedstrijden met toch nog een 8,5%. Zo kon er in zijn totaliteit meer dan 20.000 euro worden bespaard.

18.721 aanduidingen werden er verricht. Dit zijn er zo’n 2.000 minder ten opzichte van vorig seizoen, de daling is volledig te wijten aan het niet meer aanduiden van assistenten in vierde provinciale. Zo’n 1.100 wedstrijden raakten niet ingevuld wat neerkomt op een 6% en dit citueert zich voornamelijk in de categorie van gewestelijke reserven. 75% van de aanduidingen verloopt met het programma, zo’n 25% corrigeert of doet men nog steeds manueel. 

Bij de start van dit seizoen werd er een nieuwigheid toegevoegd aan het digitale systeem. De observers konden hun verslagen vanaf nu ook digitaal opmaken wat heel wat manuren bespaarde voor het secretariaat. Daar waar vroeger de verslagen ontvangen werden in excell, omgezet werden naar pdf en doorgezonden werden, kan dit vanaf nu met één klik. Uit het programma kunnen ook met één muisklik statistieken van elke ref (zie afbeelding als voorbeeld) worden getrokken die gebruikt kunnen worden in het beter coachen van scheidsrechters. De sterktes en de zwaktes worden in grafiekvorm afgebeeld.

Het aantal scheidsrechters in onze provincie gaat er lichtjes op vooruit. 768 nu ten opzichte van 740 een jaar voordien. De wekelijkse beschikbaarheidsgraad van deze scheidsrechters ligt evenwel ver onder het aantal wedstrijden dat men elk weekend dient aan te duiden. Met 552 beschikbare refs raken de 746 wedstrijden per speeldag niet ingevuld. Velen hebben dus een dubbele aanduiding.

Het noopte het Bureau om vorig seizoen te beslissen geen ARS meer aan te duiden in vierde provinciale. Dit zal zo ook het komende seizoen nog het geval zijn. De licht positieve instroom kan dit nog niet dekken. Deze afschaffing is evenwel beter uitgevallen dan gevreesd werd, clubs hebben hun tactiek en houding doorgaans aangepast. In de eindronde was het belang, spanning en emotie te groot waardoor er wel trio’s aangeduid zijn. Deze werden voornamelijk ingevuld door de ervaren mannen.  

De 768 scheidsrechters werden per leeftijd in een grafiek (zie onder deze alinea) gegoten en daaruit blijkt dat er heel wat jongeren in ons provinciaal korps zijn bijgekomen de laatste jaren. 109 scheidsrechters zijn tussen 15 en 19 jaar oud. Een positieve trend dat hoop geeft naar de toekomst. De grafiek leert ons ook dat er een daling waar te nemen valt in aantal tussen de 25 en de 50 jaar. Wellicht omdat velen zich dan nestelen en aan kinderen beginnen. Boven de 50 zijn er ook een heel deel scheidsrechters die worden bekeken als “High Risk” omdat ze vroeg of laat stoppen. De positieve trend bij de jongeren vertaalt zich ook in een lichte daling bij het aantal ouderen, daar daalde het percentage terug van 40 naar 38%.


Qua rekrutering is er een positieve trend. In 16-17 waren er 70 nieuwe kandidaten, in 17-18 steeg dit aantal naar 94. Het Bureau heeft de ambitie om komend seizoen beter te doen en hoopt de kaap van de 100 te overschrijden. Dit dankzij de verscheidene rekruteringskanalen zoals de vriendenkringen, de sociale media en het project clubscheidsrechters. In totaal bezochten de vriendenkringen 21 clubs met een opleider om hen een basiscursus mee te geven. Dit project zorgde er voor dat 21 scheidsrechters zich reeds inschreven om officieel scheidsrechter te worden.

Jan Govaerts was ook verheugd dat er dit seizoen 4 scheidsrechters en 3 assistenten de promotie naar het Amateurvoetbal 1D-2D-3D konden maken. Waaronder een zeer beloftevol element die onlangs de overstap maakte en reeds aangeduid werd in de eindrondewedstrijden. Ook de wisselwerking met deze van het Amateurvoetbal verloopt prima. Daar waar vroeger een vette lijn getrokken werd tussen Nationale en Provinciale, is het nu al meermaals voorgevallen dat vrije scheidsrechters kunnen ingeschakeld worden in onze provincie.

Heel wat promoties van de jeugd naar het namiddagkader zijn er geweest, naast de 22 scheidsrechters zijn er ook diverse jonge startende ARS wat positief is naar de toekomst. Volgend seizoen zullen er ook diverse jonge scheidsrechters een kans krijgen in vierde provinciale, waaronder twéé, van 16 jaar. De wisselwerking tussen Amateur en Provinciaal voetbal bestaat eigenlijk ook in onze provincie met het voor- en namiddagkader. De zogenaamde anciens die omwille van diverse redenen een stap naar de voormiddag hebben teruggezet worden niet alleen ingeschakeld in de Beker van Antwerpen of oefenwedstrijden eerste elftallen, ook in examenperiodes en schoolvakanties doet men meer en meer beroep op hen om te depanneren en de wedstrijden op te vullen. De vele jonge elementen zijn positief maar in die periodes dus een probleem voor de aanduidingen.

Clubs konden in de loop van dit seizoen tot drie uur voor de wedstrijd nog afgelasten. De eerste negatieve weerklanken kwamen al snel naar boven. Bij sommige clubs viel het niet 1 of 2 keer voor maar zelfs 5 keer op twee maanden. Het Provinciaal Comité zal in de toekomst deze gevallen nauwgezet onderzoeken. Maar voor scheidsrechters, die vaak een hele week uitkeken naar hun aanduiding, was dit een last-minute teleurstelling en frustratie. Het Bureau zal in deze gevallen flexibel zijn en trachten om last-minute deze ref nog een andere wedstrijd te geven. Het kan immers niet zijn dat er wedstrijden open blijven en refs thuis werkloos moeten toekijken.

Ook te onthouden, clubs kunnen voor vriendschappelijke jeugdwedstrijden een eigen scheidsrechter aanduiden. Bij eerste elftallen is dit ook toegestaan maar dan moet het BAA eerst zijn akkoord geven en nagaan of deze ref gekwalificeerd is om deze wedstrijden te leiden. Ook niet onbelangrijk, wie zich als ref in dergelijke wedstrijden opgeeft of zijn akkoord geeft, zal de rest van het seizoen niet meer aangeduid worden voor die club!

Ook de integratie van het KVV kwam zowel in het woordje van Van Craen als Govaerts aan bod. De jeugdploegen zullen volledig geïntegreerd worden binnen het huidige Voetbal Vlaanderen. Voor de arbitrage heeft dit dus tot gevolg dat heel wat scheidsrechters die niet recreatief wensen te blijven en dus jeugd willen fluiten mee de overstap moeten maken, inclusief het gebruik van e-kickoff en wedstrijdbladen.be. Deze scheidsrechters hebben op infoavonden reeds de nodige uitleg gekregen en hebben net zoals de clubs de keuze. Competitievoetbal of recreatief. Het BAA verwacht dat zo’n 140 jeugdscheidsrechters zullen overkomen; deze zullen een bijkomende vorming nodig hebben rond spelregels  en bijvoorbeeld het gebruik van quarters in het jeugdvoetbal, maar dit is voor het BAA alvast geen issue.

Van die 140 zijn er evenwel een 30-tal die fysiek de 11vs11 wedstrijden niet meer kunnen belopen, deze zullen ingeschakeld worden bij de U13 aanduidingen waar men 8vs8 speelt. De clubs zullen hiervan nog in kennis gesteld worden en dienen de ref ook dusdanig te vergoeden. Dit geldt overigens ook voor scheidsrechters uit het Amateurvoetbal die inspringen in de provincie, zij hebben recht op hun vaste vergoeding, dit ligt iets hoger dan in de provincie maar beter een scheidsrechter dan géén scheidsrechter is het motto.

Binnen het Bureau Arbitrage Antwerpen heeft deze integratie van KVV ook zijn gevolgen. Er zullen twee nieuwe leden worden toegevoegd. Rudi Brabans zal verantwoordelijk worden voor het zaalvoetbal en Patrick Quaeyhaegens voor de aanduidingen recreatief veldvoetbal. Alle overige leden van het Bureau blijven op post.

Met een filmpje rond het project Referee Ambassador en extra reclame rond de clubbezoeken sloot Jan Govaerts zijn inbreng af. Hij bracht alvast een hele hoop info en warmmakerij mee naar Grobbendonk, hopelijk blijft dit allemaal ook effectief hangen bij de clubs.

Het verdere verloop van de vergadering had voornamelijk betrekking tot de clubs en de subsidies die ze eventueel kunnen aanvragen met allerhande projecten. De kampioenen van alle reeksen werden nog gehuldigd en een aanwezigheidstombola kon de clubs nog belangrijk materiaal opleveren. Een receptie achteraf sloot het geheel af.