Een nieuwe secretaris en penningmeester …

Het einde van het voetbalseizoen is nu echt aangebroken. Voor onze vriendenkring is dat ook meteen het einde van een succesvol werkingsjaar met als prachtige apotheose ons bijzonder succesvol banket.

In de maand mei kunnen we er niet omheen, dan staat de statutaire vergadering op het programma. Dit jaar met een buitengewoon karakter vermits de statuten van de vereniging aangepast dienden te worden aan de nieuwe wetgeving. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd, net als alle andere punten op de agenda trouwens. Onze penningmeester leverde een resultaat in de positieve cijfers af, maar waarschuwde meteen dat dit mede dankzij corona het geval was. Volgend jaar zullen de cijfers, mede dankzij heel wat investeringen om corona te overleven en onze leden nauwer te betrekken bij de kring, wat minder rooskleurig zijn. Maar daar dienen onze extra evenementen natuurlijk voor om die cijfers te verlichten.

Ook de verkiezing van het bestuur kwam aan bod. Met Jérémy Schlenker, die geen nieuw mandaat opneemt, verlaat onze penningmeester de bestuursploeg. Na jaren hard werken is het tijd om de focus te verleggen, waar we alle begrip voor hebben uiteraard.  Op het juiste moment zetten we onze schatbewaarder zeker nog in de bloemetjes. Maarten Geeraert zal zich in de toekomst ontfermen over onze centjes.

In omgekeerde richting verwelkomt het bestuur twee nieuwe gezichten. Nu ja … twee verse krachten zeg maar. Gwenda Gaublomme en Alexander Stupar zijn toch al even onder ons, nietwaar? Na een nieuwe penningmeester krijgt onze vereniging ook een nieuwe secretaris; niemand minder dan ons Gwenda Gaublomme. De carrière switch van Steven Bologne richting opleiderschap noopt hem, hoewel de nieuwe reglementering van de KBVB het toch zou toelaten, tot het opnemen van een andere functie metname die van een raadgeversrol. Hij zal onze vereniging niet zomaar achterlaten.

De sport, jeugd en retentie komt in handen van Cedric Gunsing, Jari Van Vliet en Alexander Stupar. Die laatste zal ook de PR voor onze vriendenkring naar een hoger niveau trachten te tillen.

Het feest blijft in handen van Rita Bresseleers, de gadgets zitten nog steeds in de valies bij Franky Omloop en aan het hoofd van onze vereniging blijft Jakub Stefanski. Onze voorzitter geniet niet alleen binnen het bestuur van een onvoorwaardelijke steun. Na zijn eerste seizoen als nieuwe voorzitter kreeg hij een bijzonder stevig mandaat van onze leden met een ongezien stemmenaantal.

We bedanken via deze weg ook iedereen die deelnam aan deze stemming. Van de 120 effectieve leden brachten er liefst 99 hun stem uit. Dit toont toch de betrokkenheid bij onze leden aangaande de werking van onze vriendenkring.

De Algemene vergadering werd afgesloten met enkele nieuwtjes. Zo blijft het lidgeld van €25 behouden. Misschien dat er voor de snelle storters weer iets inzit? We zullen zien. Verder nog wat reclame voor onze tornooien met de vraag om hulp voor ons Pinkster- en jeugdtornooi. En ook onze seizoensafsluiter staat weer op de planning. Net als in het verleden trekken we weer naar de bowling, inschrijven is de boodschap!

Stemresultaat: (Totaal aantal respondenten: 99 | Aantal benodigde stemmen: 51)
Bresseleers Rita: 70
Gaublomme Gwenda: 78
Omloop Franky: 56
Stefanski Jakub: 94
Stupar Alexander: 56