Oudste Soleo lid, Louisa Peeters, overleden

Met verslagenheid heeft onze Soleo familie vandaag kennis genomen van het overlijden van Louisa Peeters, nog beter gekend als Mevrouw Scheffer. Ze overleed thuis geheel onverwachts, gisteren, dinsdag 5 oktober 2021. Louisa werd 98 jaar.

Louisa’s echtgenoot, wijlen Max Scheffer, overleed al op 20 maart 1990. Na diens overlijden bleef ze echter onze Soleo in al die jaren trouw, en was ze steeds een graag geziene gast op ons banket.

Max werd in 1986 benoemd tot Erevoorzitter van onze vereniging. Hoewel hij nooit de post van voorzitter had bekleed, achtte het toenmalige bestuur die titel gepast na zijn onvoorwaardelijke inzet en overgave voor onze kring en de hele arbitrage. Van 1964 tot 1972 was hij onze penningmeester. De trofee Max Scheffer, de reglementenquiz op onze vergaderingen, werd naar hem vernoemd. Het was Louisa die de laatste jaren de trofee mocht overhandigen aan de winnaar, een moment waar ze jaarlijks naar uitkeek, al was het maar om die jonge snaken van wijze raad te voorzien.

De afscheidsplechtigheid zal doorgaan op de dag waarop Louisa normaal haar 99ste verjaardag zou gevierd hebben. Op maandag 11 oktober 2021 om 15u00 in het Stedelijk afscheidscentrum Kloosterheide te Lier, samenkomst in de aula vanaf 14u45.

De asverspreiding heeft aansluitend plaats op de strooiweide van de begraafplaats Kloosterheide.

Er is gelegenheid Louisa een laatste groet te brengen in het funerarium Bosmans, Kesselsesteenweg 87 te Lier op zaterdag 9 oktober van 14u tot 15u.

Kon. Soleo biedt de familie en vrienden van Louisa haar diepste blijken van medeleven aan.

Bekijk de rouwbrief