Digitale vooruitgang: Refassist breekt door en vervangt e-kickoff

De tijd dat scheidsrechters hun aanduidingen konden terugvinden in het gedrukte Sportleven ligt al een tijdje achter ons. De weg van het digitale tijdperk is al heel wat jaren geleden ingeslagen, en buiten wat lay-out aanpassingen is het systeem in al die jaren nooit echt veranderd. Parallel aan e-kickoff maakte Refassist een aantal jaren geleden al wel zijn intrede.

In juli 2020 was er nog een grondige hervorming van de inlogprocedure op e-kickoff, wat een tsunami aan vragen opleverde voor de vriendenkringen in het bijzonder. Ook ons secretariaat ontsnapte hier niet aan en had zijn handen vol.

Refassist doet al enkele jaren dienst binnen de KBVB en Voetbal Vlaanderen. Voornamelijk dan in het Betaald Voetbal. Maar ook in onze provincie werden er bijvoorbeeld door het BAA de aanduidingen mee gedaan en ingeladen, waarmee uren werk werd bespaard.  Ook de opleiders konden er al hun verslagen in opmaken, wat dan weer in pdf naar de scheidsrechters werd doorgestuurd.

Uit het programma haalt het BAA met vaak één muisklik een schat aan informatie, zo kan het met één klik statistieken van elke ref weergegeven, die dan weer gebruikt kunnen worden in het beter coachen van scheidsrechters. Refassist zorgde ook voor een sterke daling van het blokkenaantal, wat dan weer voor de clubs een financieel goede zaak was.  

Naast aanduidingen, kalendertoepassingen zullen ook in de toekomst de peterschappen erin worden opgenomen en kan men over heel wat videobeelden beschikken. Daarnaast zal er een automatische mail volgen bij een nieuwe of gewijzigde aanduiding. 

Refassist was de voorbije jaren een programma achter e-kickoff, dat zal veranderen in de toekomst. Niet alleen in het betaald voetbal zal men gebruik maken van Refassist, ook het Amateurvoetbal springt nu mee op de kar.

In de eerste plaats zullen vriendenkringen een belangrijke rol gaan spelen. In elke vriendenkring zal er een verantwoordelijke aangeduid worden die als aanspreekpunt zal dienen voor de met vragen zittende leden van de kring, zodat het provinciaal secretariaat ook ontlast kan worden. Deze verantwoordelijke per kring zal ook nauw betrokken worden bij de wijzigingen en updates die het platform krijgt.

De uitrol van Refassist verloopt in meerdere fases, e-kickoff zal nog blijven bestaan tot alles op punt staat. Een van die fases is de berichtgeving per mail naar alle betrokkenen die in de komende weken zal volgen, de overgang zou niet al te moeilijk zijn.   

We houden jullie verder op de hoogte van alle nieuwigheden hierrond.