Een vlekkeloze Algemene Vergadering in 2021

Onze jaarlijkse Algemene Vergadering zit erop. Zoals de statuten voorschrijven hield Soleo de laatste vrijdag van mei deze verplichte jaarlijkse bijeenkomst. Vooral de bestuursverkiezing was iets om naar uit te kijken omdat er twee nieuwe kandidaten zich aanboden. 

De vergadering ging van start met een herdenkingsmoment voor de leden die ons zijn ontvallen, en aan iedereen die het afgelopen jaar een dierbare verloor. 

Onze uittredend voorzichter was verontschuldigend zodat onze eerste ondervoorzitter de vergadering in goede banen mocht leiden. De Algemene Vergadering vormde geen bezwaren tegenover het verslag van de vorige editie en de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester. Volgens de rekeningcommissarissen verrichte onze penningmeester overigens uitstekend werk. Het boekjaar 2020 eindigde met een bijzonder positieve noot, die zeker zal geïnvesteerd worden in onze leden. Het lidgeld voor volgend seizoen blijft overigens €25, wie zijn bijdrage stort voor 1 augustus 2021 zal kunnen rekenen op een hele mooie surprise. 

Het belangrijkste was ongetwijfeld de verkiezing van het bestuursorgaan. Onze leden lieten zich dit jaar massaal horen, liefst 92 effectieve leden brachten hun stem uit. Zij gaven de kandidaten een bijzonder stevig mandaat. Om verkozen te raken dienden de kandidaten 47 stemmen te behalen, iedereen slaagde daar met ruime marge in. Het bestuur dankte iedereen alvast voor het gestelde vertrouwen.  

Het bestuur zal in haar eerstvolgende bijeenkomst de functies bespreken en eveneens de 10e voorzitter aanduiden uit onze geschiedenis. Van zodra hier meer informatie rond is verneemt u dit uiteraard als eerste. We gaan evenwel niet over één nacht ijs en schuiven die bijeenkomst alvast nog even vooruit. Tot dan zal onze ondervoorzitter Frits de dagelijkse leiding blijven verzekeren.