Nieuwe spelregels + VIDEO’S!

DE VIJF BELANGRIJKSTE SPELREGELWIJZIGINGEN VOOR HET SEIZOEN 2020-2021!

De internationale voetbalspelregelcommissie IFAB heeft een aantal wijzigingen en aanvullingen ingevoerd die vanaf het seizoen 2020-2021 gelden.

 1. We spreken over handspel wanneer de bal het deel van de arm onder de oksel raakt.
 2. Het onopzettelijk handspel van een aanvaller wordt bestraft wanneer er ‘onmiddellijk ‘ een doelpunt wordt uit gescoord of wanneer er ‘onmiddellijk’ een duidelijke scoringskans uit volgt voor de aanvaller of een medespeler van de aanvaller
 3. Wanneer een doelman na een spelhervatting een tweede keer de bal raakt, zonder dat een medespeler eerst de bal raakt, dan wordt het spel hernomen met een onrechtstreekse vrije schop en krijgt hij een gele kaart wanneer hij een beloftevolle aanval afbreekt of een rode kaart wanneer hij een duidelijke scoringskans belemmert.vb.: Een doelman geeft een veel te kort getrapte doelschop en ziet een aanvaller naar de bal gaan. Doelman rent naar de bal en raakt hem voor de tweede keer, zonder dat een medespeler de bal raakt, om te vermijden dat de aanvaller zou scoren. Dan geeft de scheidsrechter een onrechtstreekse vrije schop en een ‘rode’ kaart voor de doelman.”
  Tot voor kort was dit enkel een onrechtstreekse vrije trap, nu wordt de doelman ook bestraft met een gele/rode kaart.
 4. Indien een ‘snelle vrije schop’ wordt toegestaan of een voordeel wordt gegeven na een overtreding die een beloftevolle aanval verhinderde of onderbrak, dan wordt de gele kaart niet meer gegeven
 5. Strafschop
  1. Een overtreding van de doelman bij het nemen van een strafschop wordt niet meer bestraft wanneer de bal het doel mist of terugkomt van de doelpaal of -lat, behalve wanneer dit duidelijk de strafschopnemer heeft gehinderd.
  2. De doelverdediger krijgt een waarschuwing wanneer hij bestraft wordt en wanneer de strafschop moet worden hernomen. Bij een volgende overtreding wordt de gele kaart gegeven.
  3. Wanneer zowel de strafschopnemer als de doelverdediger op hetzelfde moment een overtreding begaan dan wordt de strafschopnemer bestraft.

Om de spelregels en spelregelwijzigingen zo duidelijk mogelijk over te brengen, heeft departement Arbitrage drie presentaties (instructies voor (assistent-)scheidsrechters en spelregelwijzigingen) opgenomen en omgezet in video’s. Deze vervangen de instructies die normaal zouden gegeven zijn op de Referee Day of de 1e Gewestelijke cursus.

Instructies scheidsrechters 2020-2021

Instructies assistent-scheidsrechters 2020-2021

Spelregelwijzigingen 2020-2021