Eerste digitale vergadering bijzonder succesvol

Wat door COVID-19 in mei noodgedwongen moest worden uitgesteld, werd opnieuw ingepland op woensdag 19 augustus . Om de Algemene Vergadering coronaproof te laten verlopen koos het bestuur voor het Herman Vanderpoortenstadion in Lier, echter gooide een zoveelste verstrenging van de coronaregels enkele weken geleden roet in het eten. Het bestuur zette toch door en plande deze vergadering zowel schriftelijk als digitaal.

Dat het unieke tijden zijn daar moeten we u wellicht niet langer van overtuigen. Maar een Algemene Vergadering in elkaar boksen zonder de uiteindelijke fysieke aanwezigheid is toch een wereld van verschil en vergt zoveel meer voorbereiding en organisatie. Achter de schermen was het dan ook alle hens aan dek om dit alles bol te werken en dan bovendien volgens de letter van de kunst. Vloeken achter de schermen hebben we meermaals moeten doen en het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Maar het resultaat mocht er uiteindelijk wel zijn. Een vergadering waar we iedereen zonder uitzondering zoveel als mogelijk hebben willen betrekken, informeren en laten deelnemen.

De stemming voor de Raad van Bestuur vond voor het eerst in de geschiedenis digitaal plaats. De respons was onverwacht groot, wat toch aantoont dat onze manier van werken in dank wordt afgenomen. Van de 110 leden die digitaal konden stemmen brachten er maar liefst 82 hun stem uit. Daarnaast konden ook de leden per post nog deelnemen. Met 75% dat werkelijk gestemd heeft kunnen we toch spreken van een mooie representatieve uitslag. Met Rita Bresseleers, Franky Omloop en Jakub Stefanski heeft Soleo drie nieuwe bestuursleden. Jeremy Schlenker en Jordy Van Reeth werden herverkozen. Het volledige stemresultaat is hieronder bijgevoegd. Grote wijzigingen in de bestuursfuncties hoeft u zeker niet te verwachten, die pagina passen we zo snel mogelijk aan. Jordy Van Reeth blijft onze fiere voorzitter. 

Vlak voor de digitale vergadering werden de boeken van Kon. Soleo ingekeken door twee rekeningcommissarissen. Via deze weg wensen wij Marc Van Craen en Gwenda Gaublomme nogmaals te bedanken om hun vrije tijd te hebben opgeofferd voor de kring en om deze rol met veel verantwoordelijkheidszin te vervullen. Zij brachten later ook nog verslag uit in de vergadering en daaruit mochten we concluderen dat onze penningmeester zijn functie goed heeft vervuld en Soleo er goed voor staat.

Maar even terug naar het begin. Kwart voor acht, de zenuwen beginnen op te komen, een laatste herinnering via SMS en enkele minuten later was het zo ver. De ene na de andere deelnemer kwam de virtuele kamer binnen. Ook hier lag het aantal deelnemers vrij hoog, zo’n 30 leden die met veel interesse waren ingelogd.

De vergadering ging snel vooruit, onze voorzitter praatte de slides vlot aan elkaar. Enkele interacties via de chat fleurden de boel nog extra op. Een dik kwartier nadat de vergadering werd geopend kon ze al worden gesloten. Voor een allereerste digitale vergadering ging het toch vrij vlot, al hebben we ook begrepen dat niet iedereen even succesvol binnen geraakte. Daar ligt zeker nog ruimte tot progressie om jullie daarin bij te staan.

Kon. Soleo wil alvast iedereen bedanken voor hun begrip, medewerking en deelname aan deze Algemene Vergadering. De respons in zulke grote getalen doet het bestuur bijzonder deugd, ook de reacties die ons steeds per mail of SMS bereiken. Daarvoor doen we het, daarvoor heeft ieder op zijn manier een engagement aangenomen.

Arbitrage is onze passie!