Nieuws

Soleoleden in kaart gebracht

Soleo werd in 1938 opgericht na heel wat doorzettingsvermogen van onze stichters in de schaduw van het Lierse Belfort. Soleo ontstond eigenlijk uit de “Association Anversoise des Arbitres”, vandaag beter bekend als KSOVA, onze Antwerpse collega scheidsrechtersvereniging.

Omdat de Lierenaars destijds niet alleen een hele afstand dienden af te leggen naar de “Billiard Palace” in Antwerpen, maar ze ook meer en meer in de kou bleven staan, zo vonden zij, werd een plan uitgewerkt om een lokale scheidsrechtersvereniging uit de grond te stampen.

De toenmalige scheidsrechterscommissie was het plan destijds niet erg genegen, onze eerste voorzitter Fernand Henzen werd zelfs voor onbepaalde tijd geschorst. Het Lierse doorzettingsvermogen werd echter danig onderschat en zo ontstond na de eerste vergadering op 27 december 1938 onze Lierse scheidsrechtersvereniging. 2023 is dus het jaar waarin onze vereniging 85 jaar bestaat. 

Het verenigingsleven staat al menig jaren stevig onder druk. Net als de arbitrage en het steeds maar dalend aantal scheidsrechters is ook Soleo niet ontsnapt aan de dalende trend. Echter hebben we door in te zetten op onze leden en door het creëren van een gezellig kader de laatste jaren de trend kunnen ombuigen. Steeds meer leden vinden de weg naar onze vriendenkring. En lang niet iedereen mag zich nog een schapenkop noemen, dat Soleo leden heeft in alle uithoeken van de provincie, zelfs tot in Nederland toe is het beste bewijs. 

Als we naar de geschiedenis kijken, kende Soleo in 1998 zijn hoogtepunt wat ledenaantallen betreft. Toen stond, in het jaar waarin we onze 60ste verjaardag vierden, de teller op 151. Nu, 25 jaar later benaderen we stilaan weer dit cijfer. Momenteel vinden we 143 leden terug op onze ledenlijst.