Nieuws

Een dozijn nieuwe refs voor onze Soleo

Afgelopen zaterdag vond te Wilrijk Referee in 1 Day plaats. Onze provincie verwelkomt maar liefst 55 nieuwe collega’s!

Onder nauw toezicht van Marc Verbeek, de regioverantwoordelijke jeugdarbitrage binnen regio Noord en Leo, de Site Manager, hebben instructors Dirk en Steven het theoretische gedeelte op zich genomen. Na het examen werd men getrakteerd op een praktische sessie, verzorgd door vaste waarden op het hoogste niveau: Wim en Erik. Nadien was er tijd om kennis te maken met de vriendenkringen, dewelke talrijk aanwezig waren. Door een goede samenwerking met onze verantwoordelijke rekrutering binnen de provincie, werden digitale contacten al maandenlang gelegd. Nu konden we onze nieuwe collega’s eindelijk in levende lijve ontmoeten en ze fysiek omarmen voor de toekomst.

Onze #SoleoScheids familie wordt uitgebreid met maar liefst 12 (!) nieuwe collega’s, waarvan één juffrouw. Daar is vooral onze meter Gwenda heel blij mee. De toekomst van onze vrienden van Herentals en Mechelen is met veel kandidaten ook verzekerd Met trots kunnen we dan ook vertellen dat onze zone het goed heeft gedaan.

Welkom Thomas, Luc C, Luc G, Zita, Michel, Peter, Gilles, Kristof, Noah, Romain, Gijsbrecht en Steven!