Jordy Van Reeth neemt afscheid als voorzitter

Habemus praeses, met die titel maakten we hier op dit medium op 2 juli 2017 bekend dat we een nieuwe voorzitter hadden voor de Koninklijke Soleo. Jordy Van Reeth volgde de afscheidnemende Marc Leysen op als negende voorzitter uit de geschiedenis van onze vriendenkring. Op 17 april 2021 maakte Jordy aan zijn collega leden van het bestuursorgaan bekend dat hij afscheid zal nemen van zijn functie als bestuurder en het schriftelijk ontslag kwam toe op onze vriendenkring op woensdag 5 mei 2021. Met veranderingen op gezins- en professioneel gebied kon hij zijn functie niet meer ten volle uitvoeren.

Het bestuursorgaan van Kon. Soleo VZW aanvaarde in haar bijeenkomst van donderdag 6 mei 2021 dit ontslag.

Het bestuur zal in de komende weken in alle rust verder bouwen aan de verdere toekomst van deze mooie vriendenkring. Zoals onze statuten voorschrijven onder artikel 7; Bij ontslagname door een bestuurder of bestuurders in de loop van het werkingsjaar en voor zover het minimum vereiste aantal bestuurders behouden blijft, behartigen de overige leden van de Raad van Bestuur verder de leiding.

De Algemene Vergadering, die voorzien was op vrijdag 21 mei 2021 zal het bestuur verplaatsen naar een latere datum. Gelet op de nog geldende corona maatregelen kunnen we deze vergadering momenteel nog niet fysiek houden. We houden jullie verder hieromtrent tijdig op de hoogte.  

Afsluiten doen we met onze afscheidnemende voorzitter gewoon zelf aan het woord te laten, hij bezorgde ons alvast volgende tekst:

Beste Leden van K.Soleo,
Beste Vrienden,

Via deze weg dien ik jullie, met spijt in het hart, te informeren dat ik enige tijd geleden mijn ontslag als lid van de Raad van Bestuur en als voorzitter van K. Soleo heb ingediend.

Inmiddels werd mijn ontslag op de Raad van Bestuur van 6 mei ll. aanvaard waardoor ik op 30 juni officieel zal afzwaaien als voorzitter van K. Soleo.

Ik heb deze moeilijke beslissing in moeilijke tijden moeten nemen. Hoewel er hiervoor waarschijnlijk nooit een goed moment zal zijn, maakte de huidige COVID-19 pandemie het er zeker niet makkelijker op. Het bestuur van K. Soleo in deze bijzonder moeilijke tijden verlaten, lag dan ook zeker niet voor de hand.

Maar ik moet eerlijk zijn met mezelf, veranderingen binnen mijn gezin alsook een gewijzigde professionele context maken dat ik mijn functie niet meer voor 100% kon uitvoeren zoals ik ze zou willen uitvoeren.

Laat duidelijk zijn dat ik met dit ontslag het boek K. Soleo niet zal dichtslaan, ik sluit er enkel een hoofdstuk mee af.
Vanaf volgend seizoen zal ik als K. Soleo-lid starten aan een nieuw hoofdstuk in een inmiddels schitterend boek.

Met sportieve groeten,

Jordy Van Reeth