Schoonvader Jan Vissers overleden

Koninklijke Soleo vernam het overlijden van de heer Jos Verhoeven, schoonvader van ons lid Jan Vissers.

Namens gans onze vriendenkring betuigen wij onze innige deelneming en wensen wij Jan en Veerle, en iedereen die hem genegen was, heel veel sterkte toe in deze donkere dagen.

Moge goede herinneringen het grote verlies verzachten

ROUWBERICHT