Wat met de komende activiteiten?

Op de maandelijkse vergadering van de Raad van Bestuur in februari werden enkele knopen doorgehakt betreffende de kalender voor het einde van dit seizoen. We geven graag in een overzicht de belangrijkste beslissingen mee.

Weekend

Het weekend aan zee voorzien van 19 tot 21 maart 2021 werd door het bestuur uitgesteld. Een datum in het najaar zal verder worden onderzocht.

Maandelijkse ledenvergaderingen*

Momenteel zijn we nog genoodzaakt om uit te wijken naar digitale bijeenkomsten. Op 16 april 2021 staat onze 7e ledenvergadering van het seizoen gepland, die dus met zekerheid digitaal zal doorgaan. Op 21 mei 2021 gaat onze Algemene Vergadering door. Indien de situatie het toelaat houden we deze graag fysiek, we wachten hier de situatie nog even af. De bestuursverkiezing via een digitaal extern platform, en waartoe iedereen digitaal een week de tijd heeft om te stemmen, was vorig jaar alvast een voltreffer en de ambitie hebben we om het op dezelfde manier aan te pakken. Hopelijk dus gekoppeld aan een fysieke vergadering, lukt dat niet houden we ze digitaal. 

Banket

Het Soleo banket, voorzien voor vrijdag 23 april 2021 zal opnieuw niet kunnen doorgaan. Ons volgende banket zal voorzien worden in dezelfde periode in het jaar 2022. Aangezien we 2 jaar op rij geen banket konden voorzien, hebben we de ambitie om van deze editie een echte voltreffer te maken.

Wekelijkse trainingen*

Van zodra het kan zal Soleo de wekelijkse trainingen opnieuw heropstarten. We verwachten bij deze opstart nog geen gebruik te kunnen maken van kleedkamers. We denken dan voornamelijk aan boslopen zoals we traditioneel houden bij de start van een seizoen. We zullen deze trainingen ook tijdens de zomer blijven aanbieden en houden dus geen stop dit jaar.

Pinkstertornooi

Op 23 mei 2021 stond ons tweejaarlijks Pinkstertornooi gepland. Ook deze heeft het bestuur alvast van de kalender geschrapt. Wellicht zouden we deze niet in zijn gekende vorm kunnen laten doorgaan en dan gaat het sociale gebeuren volledig verloren. We stellen deze een jaartje uit en plannen een nieuw tornooi op Pinksteren in 2022.

Jeugdtornooi eind augustus

Hoewel de epidemiologische situatie nog onvoldoende gekend is, besliste de RVB om alvast geen jeugdtornooi in te richten komende zomer. Soleo heeft de financiën op dit ogenblik veel minder nodig dan de voetbalploegen zelf, en willen hen dan ook geen concurrentie bieden in die periode. We bieden onze diensten wel graag aan aan de clubs om te trachten scheidsrechters op hun tornooien te krijgen. Zo draagt ook Soleo haar steentje bij om de clubs financieel het nodige te kunnen laten verdienen. 

* De vergadering van de Raad van Bestuur vond plaats nog voor het overlegcomité van 5 maart 2021. De (toekomstige) versoepelingen werden dan ook nog niet in rekening genomen. Met betrekking tot de trainingen communiceren we van zodra we concrete informatie kunnen bieden. Voor de Algemene Vergadering van mei zou er eventueel een opening zijn voor een fysieke bijeenkomst, al moeten we de protocols hiervan en de evolutie van de pandemie nog even afwachten.