Drie Soleoleden krijgen een bondsonderscheiding

Op de Algemene Vergadering van de KBVB in Brussel worden jaarlijks de bondsonderscheidingen toegekend. Gebruikelijk worden de gelukkigen bekrachtigd op de Algemene Vergadering in Brussel en vervolgens gepubliceerd in Sportleven. Door COVID zag de Algemene Vergadering er helemaal anders uit en raakte de lijst van gevierden pas onlangs bekend.

Enkele leden van Soleo zien hun verdiensten voor de KBVB bekroond worden met een titel. Maar wanneer krijgt men dergelijke titel nu eigenlijk? We zetten de twee voornaamste onderscheidingen even op een rijtje. Als lid van verdienste heb je recht, ook al stop je uw carrière, op een bondskaart C. Met de bondserepenning heb je recht op een c doorstreept.

In juli 2018 werd de reglementering hierrond nog aangepast. Voordien moest je de leeftijd van 40 jaar hebben bereikt om de titel te kunnen ontvangen, deze leeftijdsgrens is in 2018 omwille van discriminatie geschrapt. 

Lid van Verdienste
De titel van lid van verdienste en het eraan verbonden verzilverd kenteken kunnen worden toegekend aan de leden van de bondsinstantie en de scheidsrechters en de leden van de Raad van Bestuur van de vleugels met dertig ononderbroken of vijfendertig niet-opeenvolgende jaren dienst.

Bondserepenning
De bondserepenning kan worden toegekend:
– aan de leden van een bondsinstantie die twintig ononderbroken of vijfentwintig niet-opeenvolgende dienstjaren tellen,
– aan de scheidsrechters die minstens vijftien ononderbroken of twintig niet-opeenvolgende dienstjaren tellen. Echter, wanneer de loopbaan van een scheidsrechter in de loop van het vijftiende of twintigste jaar eindigt wegens een benoeming in een Bureau Arbitrage, wordt dat jaar meegeteld.

Verkregen voor Soleo de volgende titel: 

Bondserepenning

Horemans Tom
Thomas Laurens
Wagemans Tom