Wat met de Algemene Vergadering en ons 17e jeugdtornooi?

Ons sociaal leven is de voorbije weken volledig lam gelegd. Hoewel het een en ander de komende weken mogelijks zal versoepeld worden, grootschalige evenementen blijven alvast verboden tot eind augustus. Hoe het met het voetbal voort moet is voorlopig één groot vraagteken.

Ook voor Kon. Soleo is de impact aanzienlijk. Het bestuur nam de beslissing om de ledenvergaderingen van maart en april niet te laten doorgaan, en ook het banket ging aan onze neus voorbij. Het banket zal niet verplaatst worden naar een latere datum dit jaar, we besloten om ons aan onze jaarlijkse kalender te houden en in april 2021 naar een nieuwe datum te zoeken. Alle huldigingen worden net als de eventuele verdiende kortingen mee verplaatst.  

Fysiek vergaderen zit er voor het bestuur ook niet in, dat maakt dat videobellen zijn intrede deed binnen onze vriendenkring. Intussen heeft het bestuur er deze maand al twee video conferences opzitten, afgelopen maandag werden enkele harde noten doorgekraakt.

Wat met de Algemene Vergadering van 29 mei 2020?
Statutair dient Kon. Soleo VZW in mei haar Algemene Vergadering te houden. Juridisch hebben we daar tijd voor tot einde juni. De AV is het hoogste beslissingsorgaan van onze vriendenkring. Met een Koninklijk besluit werd deze regelgeving alvast versoepelt en werd de uiterlijke datum waarop deze moet plaatsvinden uitzonderlijk verlengd met tien weken.

In videovergadering van afgelopen maandag besloot het bestuur om de Algemene Vergadering te verplaatsen naar een latere, nog te bepalen, datum. Veiligheid boven alles. Het lijkt ons immers onwaarschijnlijk dat we binnen exact één maand plots met een heleboel mensen bij elkaar mogen komen. Voor onze kandidaat bestuursleden, we hebben er momenteel liefst vier!, is het dus noodgedwongen nog even afwachten. Leden die interesse hebben in een bestuursfunctie zijn steeds welkom en kunnen met ons contact opnemen! 

En … hoe zit het met het jeugdtornooi van 22 en 23 augustus 2020?

Ook het jeugdtornooi eind augustus werd door het bestuur onder de loep genomen. De uitnodigingen zijn reeds lang de deur uit, en zagen we de voorbije jaren rond deze periode al heel wat inschrijvingen is dat nu helemaal anders. Clubs zijn van niets zeker laat staan dat ze zich zouden inschrijven voor een jeugdtornooi. Gaan deze ook überhaupt mogen plaatsvinden, het blijft allemaal één groot vraagteken.

Bovendien hebben heel wat van onze bevriende clubs uit ons gewest, die anders present tekenen, in datzelfde weekend een tornooi gepland in de hoop van wat financiën te kunnen bij elkaar sprokkelen. De impact van al deze tornooien zou ons aantal deelnemers sowieso beïnvloeden en daarom heeft het bestuur besloten om dit jaar geen jeugdtornooi te organiseren. Meteen duidelijkheid. Zo geven we de clubs meer ademruimte en kunnen wij eventueel helpen bij het bemannen van de tornooien met scheidsrechters. In 2021 is het alvast onze ambitie om het jeugdtornooi te hernemen en zijn alle problemen hopelijk van de baan.

Het bestuur volgt de richtlijnen van de overheid nauw op, en staat tevens in verbinding met de stad Lier en de provinciegouverneur die de gepaste adviezen uitsturen. We hopen hierbij op ieders begrip in onze weloverwogen beslissingen. Laat ons hopen dat deze hele periode snel achter ons ligt, en we elkaar snel kunnen weerzien. We zitten immers boordevol leuke ideetjes! 

Leden die vragen hebben mogen ons steeds contacteren, we blijven ook vanuit ons kot open voor jullie inbreng.