Zoveel opslag krijgen we vanaf volgend seizoen …

Vorig voetbalseizoen was er lange tijd sprake van een verhoging van de scheidsrechters vergoedingen, een voorstel dat op tafel kwam door het Bureau Arbitrage ACFF. Dit werd vervolgens tijdelijk in de koelkast gestoken omdat deze verhoging de limieten overschreed die de KBVB in haar ruling bedong met de FOD Financiën.  

Na overleg met de FOD Financiën blijkt de voorgestelde verhoging nu wél mogelijk te zijn. Het voorstel ligt dus opnieuw op tafel en kon al rekenen op heel wat steun. Zo hoorde u al op onze Nieuwjaarsreceptie dat dit voorstel er meer dan waarschijnlijk door komt.   

Maar hoeveel opslag krijgen wij nu eigenlijk? En komt het er nu effectief van? We lijsten het voor u op … 

Het punt staat in elk geval op de agenda van de Vlaamse Studiecommissie aanstaande zaterdag. Indien het daar groen licht krijgt kan het naar de Hoge Raad waarna de reglementswijziging een feit is. Al vernemen we nog wel dat er een lichte aanpassing nodig is bij het recreatief voetbal en dat dit voorstel daarom pas effectief behandeld kan worden in maart of april. Dit is echter niet zo erg, omdat de verhoging reeds principieel is goedgekeurd en de inwerkingtreding pas voorzien is op 1 juli 2020.  

Het Bureau Arbitrage ACFF motiveert het voorstel als volgt; “ Het BA meent dat het opportuun is om de vergoedingen die worden toegekend aan de scheidsrechters/assistenten te herzien. Deze werden sinds 2009 niet meer verhoogd. Deze financiële parameter is niet te verwaarlozen bij het korps in de huidige context.”

“Ervan bewust dat deze activiteit onder de noemer “vrijwilligerswerk” blijft geplaatst, is het vooral zo dat de eisen ongetwijfeld gewettigd zijn, maar vooral steeds groter wordend op sportief en administratief vlak.’

“Het is niet oninteressant om er de aandacht op te vestigen date en aantal scheidsrechters/assistenten steeds minder beschikbaar zijn of hun functie opgeven en de voorkeur geven aan studenten- of andere jobs die lucratiever zijn.”

“Het Bureau Arbitrage ACFF is bijgevolg van overtuigd dat deze verhoging een belangrijke hulpmiddel is in de rekrutering van scheidsrechters/assistenten en vooral wat betreft hun behoud. Dit voorstel is gebaseerd op een principe van stijgende verhoging in functie van het niveau van de categorie waartoe de scheidsrechter/assistent behoort.”

Hoeveel opslag?
Voor de categorieën 2D, 3D, 3D/Stag, 1P & 2P: + 5,00 €
Voor de categorieën 3P & 4P: + 4,00 €
Voor de categorieën J, I en H: + 3,00 €
Voor de categorie “Stagiairs”: + 2,00 €


Een gedachte over “Zoveel opslag krijgen we vanaf volgend seizoen …

Reacties zijn gesloten.