Heel wat Soleoleden verkregen een bondsonderscheiding

Op de Algemene Vergadering van de KBVB in Brussel worden jaarlijks de bondsonderscheidingen toegekend. Op de laatste vergadering hiervan, op 22 juni 2019, werden deze onderscheidingen bevestigd en vervolgens gepubliceerd in Sportleven.

Enkele leden van Soleo zien hun verdiensten voor de KBVB bekroond worden met een titel. Maar wanneer krijgt men dergelijke titel nu eigenlijk? We zetten de twee voornaamste onderscheidingen even op een rijtje. Als lid van verdienste heb je recht, ook al stop je uw carrière, op een bondskaart C. Met de bondserepenning heb je recht op een c doorstreept.

Lid van Verdienste
De titel van lid van verdienste en het eraan verbonden verzilverd kenteken kunnen worden toegekend aan de leden van de bondsinstantie en de scheidsrechters en de leden van de Raad van Bestuur van de vleugels met dertig ononderbroken of vijfendertig niet-opeenvolgende jaren dienst.

Bondserepenning
De bondserepenning kan worden toegekend:
– aan de leden van een bondsinstantie die twintig ononderbroken of vijfentwintig niet-opeenvolgende dienstjaren tellen,
– aan de scheidsrechters die minstens vijftien ononderbroken of twintig niet-opeenvolgende dienstjaren tellen. Echter, wanneer de loopbaan van een scheidsrechter in de loop van het vijftiende of twintigste jaar eindigt wegens een benoeming in een Bureau Arbitrage, wordt dat jaar meegeteld.

Verkregen voor Soleo de volgende titels:

Leden van verdienste

Rappé Aviel, scheidsrechter BA Antwerpen
Van Hove Guido, scheidsrechter BA Antwerpen

Bondserepenning

Becquet Lennert, BA Profvoetbal
Becquet Pieter, BA Profvoetbal
Wyns Ruben, BA Profvoetbal

Gaublomme Gwenda, scheidsrechter BA Antwerpen
Steegmans Siegfried, scheidsrechter BA Antwerpen

Aangezien Aviel, Gwenda en Frits lid zijn van het Sociaal Fonds in Antwerpen, verkregen zij hun geschenken op de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. De overige gevierden verkrijgen dit ofwel in Nationale ofwel persoonlijk op een ander tijdstip.