Dik geslaagde Nieuwjaarsreceptie in Jeut

Afgelopen vrijdag vond in Hooikt onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie plaats. In Jeut klinken we de laatste jaren al traditioneel, in aanwezigheid van onze leden en genodigden, op het nieuwe jaar. Onder het genot van een drankje en een resem hapjes werden de aanwezigen alvast in de watten gelegd.  De gastenlijst eindigde rond het getal 80, waarvan zich in laatste instantie zich nog enkele moesten laten verontschuldigen. Positief was zeker de aanwezigheid van onze vrienden van Herentals en Boom. 

Guy Van Looy praatte de sprekers vlotjes aan elkaar en dat waren er deze avond drie in totaal. Als eerste kwam onze voorzitter Jordy Van Reeth aan het woord.

“2019 was het jaar van bevestiging voor Kon. Soleo”, stak hij van wal. “Soleo bevestigde in 2019 zijn goede interne werking, ook na de omvorming naar een VZW. We mochten terugblikken op een schitterend banket en ook de andere activiteiten bleken een schot in de roos te zijn. Zo kon er dankzij het goede weer worden teruggekeken op een van de beste edities van ons jeugdtornooi. De trip naar de kerstmarkt werd zeer gesmaakt en onze voetbalploeg schitterende vooral na de wedstrijden. Een dank ook aan alle helpende handen om al onze activiteiten  te doen welslagen, met een bijzondere dank voor al mijn collega bestuursleden.”

“Sinds enkele dagen leven we in de jaren 20 van de 21e eeuw, laten we vooruitblikken naar de toekomst. Heel wat werk ligt op ons te wachten. De uitdaging blijft om elke keer opnieuw weer nieuwe leden aan te trekken en onze huidige leden te blijven aansporen om deel te nemen aan activiteiten. Onze vereniging bestaat voor, maar ook zeker uit onze leden. Het is enkel door hun toedoen dat onze bruisende vereniging kan blijven bestaan. Daarnaast druk ik de hoop uit dat eenieder van u de nodige uitdaging blijft vinden in onze mooie hobby. Voor de routiniers is de uitdaging misschien voornamelijk plezier beleven en blessurevrij arbitreren. Een heleboel jongere leden hebben misschien nog wel de nodige ambitie en zullen moeten werken om naar de top te gaan. Laat dan ook onze leden die actief zijn op het hoogste niveau een voorbeeld zijn. Dirk, Ruben, Pieter en Lennert; Soleo is bijzonder verheugd en trots om met vier leden een grote afvaardiging terug te zien in ‘s lands hoogste voetbalafdeling.”

Nadat hij nog uitgebreide nieuwjaarswensen overmaakte gaf hij het woord door aan onze verantwoordelijke opleider; Raymond Coppin. Raymond maakte van de gelegenheid gebruik om ook zijn wensen aan iedereen over te maken. Terugblikken deed Raymond niet; “Ik kijk alleen maar vooruit en dit samen met de Koninklijke Soleo. Misschien hebben jullie allemaal voornemens gemaakt, ik ook, laten we hier samen aan werken om deze waar te maken. Want wat ons allemaal immers bind, is onze passie, de arbitrage.” Waarmee hij meteen een knipoog maakte naar de leuze van de kring.

Vervolgens deed hij een oproep om de maandelijkse ledenvergaderingen massaal bij te blijven wonen. Met enkele bloemenworpen richting de organisator van de Max Scheffer trofee, Jakub, werd alvast aangehaald dat de regelmatige toetsing van de reglementen essentieel is en dat dit bij Soleo zeker een aanrader is. Ook de wekelijkse trainingen van Walter en Roger zijn iets wat zeker niet verloren mag gaan. De conditie kan op die manier verder aangescherpt worden.

En tot slot deed Raymond nog een warme oproep om de gewestelijke trainingen en cursussen bij te wonen, want ook daar is er een neerwaartse spiraal vast te stellen. Alleen zo kunnen we, door gezamenlijk aan deze doelen te werken, het niveau van de arbitrage opkrikken. Tot slot hefte hij met de ganse zaal het glas op de toekomst.

De laatste spreker van de avond was Bart Timmermans, voorzitter van het PC Antwerpen. Zijn toespraak startte met het gegeven dat 2019 voorbij was gevlogen. “Een jaar geleden stond ik hier nog aan de zijlijn, naast mijn voorganger Marc Van Craen. Zijn benoeming bracht mij een rijtje naar voor, en ook meteen enigszins verassend veel dichter bij bepaalde zaken. De voorbije jaren werden we enerzijds geconfronteerd met een positieve evolutie, het stijgend aantal spelende leden, en anderzijds het dalend aantal scheidsrechters. Als gevolg kwamen deze twee tendensen met elkaar meermaals in conflict. “

“Voor meer en meer wedstrijden waren er onvoldoende refs en of assistenten beschikbaar. Geen assistenten meer in vierde provinciale, tot enkele seizoenen geleden was dit enkel een fenomeen in de andere provincies. Ondertussen zijn we het zelf al gewoon geworden. In vakantie en examenperiodes raken zelfs de aanduidingen in vierde provinciale alsmaar moeilijker ingevuld.”

“Het een en ander heeft uiteraard ook zijn oorzaken. Wanneer we wekelijks onze tuchtzittingen voorbereiden staan we vaak versteld wat we allemaal te lezen krijgen. Minder en minder gaan de zaken over wedstrijden eerste elftallen, we zien een toename van zaken in de jeugdwedstrijden van U17, U15 en ja zelfs U13. Vaak door verbale en zelfs fysieke agressie tegenover onze scheidsrechters. Spijtig genoeg ontsnapt het voetbal niet aan het maatschappelijk probleem van normvervanging en een gebrek aan respect voor gezag en genomen beslissingen.”

“We kunnen als voetbalbond niet anders dan via diverse campagnes blijven inzetten op sensibilisering. Maar ook door gepast op te treden door middel van disciplinaire straffen. Wanneer de feiten duidelijk zijn, proberen onze tuchtcomités hun bijdrage te doen. Het is dan ook frustrerend om ook dit seizoen enkele keren te moeten vaststellen dat enkele zaken in beroep quasi tot nul worden herleid. Een concreet voorbeeld waarbij een scheidsrechter bij de keel werd gegrepen en in Antwerpen een jarenlange straf kreeg, minimaliseerde het beroepscomité dit omdat de fysieke integriteit van de scheidsrechter nooit in gevaar kwam. Wellicht moet de scheids eerst blauw zien alvorens men een strenge straf uitspreekt.”

Bart Timmermans haalde vervolgens een project aan waarbij men zal trachten om naar de kringen toe te komen om de werking van het tuchtcomité te verduidelijken. Ook de wijze waarop verslagen dienen gemaakt te worden is geen onbelangrijk gegeven. Wanneer men elkaar beter begrijpt, kan dit de zaken enkel maar ten goede komen, zo onderstreepte hij.

“De laatste beginnelingencursus kende een boost aan nieuwe krachten, ze aantrekken is één zaak, ze behouden een andere. In dat opzicht is het misschien niet onbelangrijk dat het voorstel op tafel ligt om de vergoedingen op te trekken. Het is misschien maar enkele euro’s maar elke vorm van erkenning is meegenomen. Er dienen nog enkele reglementaire zaken op punt te worden gesteld, maar algemeen verwachten we dat dit voorstel volgende maand zal goedgekeurd worden met een intreding van 1 juli 2020.”

Met deze positieve noot beëindigde Bart zijn speech. Meteen stof dat ongetwijfeld heel wat gesprekken in gang bracht op het verdere vervolg van de receptie.  Een receptie die tot ieders voldoening zelfs tot na middernacht doorliep.