Reglementswijziging betreffende uitrusting van de clubs

Vanaf 1 juli 2019 gaat zoals eerder reeds meegegeven de blokkenvergoeding met 10 cent omhoog naar 3 euro per blok. Maar er is door het Uitvoerend Comité nu ook een andere maatregel gestemd die zeer wenselijk is voor het arbitragekorps. Het hing reeds enkele maanden in de lucht, de tekst hiervoor is gestemd in zitting van 11 maart jl.

Het reglement omtrent de uitrusting van de clubs heeft een niet onbelangrijke update gekregen. Clubs die in dezelfde kleuren aantreden doen dat niet alleen in dezelfde kleur van shirt, maar vaak ook met dezelfde kleur van broekjes of kousen. Dit zorgde voornamelijk in de provinciale eerste ploegen voor problemen indien de goodwill ontbrak om naast de shirts ook bijvoorbeeld van kousen te wisselen. Een ref kon dit enkel vragen maar niet eisen.

Daar komt nu verandering in.

Bij de wedstrijden van de eerste ploegen in onze provincie, dient de thuisspelende club niet alleen te zorgen dat de kleur van shirt voldoende verschilt, maar ook van broek en of kousen. Een scheidsrechter kan dit nu ook reglementair eisen.

Bij de jeugd wijzigt er niets, daar is een verschil van shirt nog voldoende. In Hogere afdelingen geniet de thuisspelende club het voorrecht om in hun clubkleuren aan te treden en dienen de bezoekers zich aan te passen, zowel qua shirt, broekjes als kousen dus.

Reglementstekst
Inwerkingtreding: 01.07.2019

Artikel B1226 Kleuren van de uitrustingen van de clubs

  1. Zie spelregel 4
  2.  Iedere club moet de kleuren (trui, broek, kousen) laten kennen onder dewelke ze uitkomen:
    – aan de bevoegde instantie (zie Art. B1516) voor haar ploegen uit hogere afdelingen;
    – aan het Provinciaal Comité voor haar ploegen uit provinciale afdelingen.
  3. Wanneer, bij wedstrijden van jeugd en reserven, naar het oordeel van de scheidsrechter, de kleur van de truien van beide ploegen niet genoeg verschilt, moet hij de spelers van de bezochte club verplichten een trui van een andere kleur te dragen.

Indien bij wedstrijden van eerste ploegen, de kleur van de uitrusting (trui, broek, kousen) van beide ploegen niet voldoende verschilt, moet de scheidsrechter de spelers van de bezochte club verplichten truien, broeken en kousen van een andere kleur te dragen.

Echter, bij kampioenschaps- of bekerwedstrijden tussen eerste ploegen van de hogere afdelingen vrouwen en heren moet de scheidsrechter de spelers van de bezoekende club verplichten een andere trui, broek en kousen te dragen.

Wanneer het verschil toch niet afdoende is, moet de thuisploeg, die het voorrecht geniet in haar eigen kleuren te mogen spelen, aan de bezoekende spelers een reservetrui, -broek en -kousen ter beschikking stellen.

De bezoekende ploeg, die zich dient te schikken, wordt bestraft met een forfait wanneer zij weigert het reglement toe te passen en de bevelen ter zake van de scheidsrechter uit te voeren.