BELANGRIJK! Nieuw systeem rond beschikbaarheden op E-kickoff

Bericht voor al onze actieve scheidsrechters … u zal het op e-kickoff ongetwijfeld reeds opgemerkt hebben. Onder “administratie” werd er een tabblad extra toegevoegd. “Mijn kalender” is het nieuwste tabblad en zal het oude systeem rond de beschikbaarheden vervangen. Een overgangsperiode is voorzien tot 15/09/2018, wie dan het nieuwe systeem niet hanteert staat dan op non-actief tot het in orde is! 

Uw beschikbaarheden liggen vast bij het secretariaat, dit kan door uzelf niet manueel worden aangepast maar moet dus na contact via het secretariaat. Hierin kon u per dag aangeven vanaf wanneer u beschikbaar was. Bijvoorbeeld van maandag tot vrijdag vanaf 18u00, en in het weekend vanaf 9u00. U kon uw beschikbaarheden raadplegen via het daarvoor voorziene tabblad. Dit systeem zal nu wijzigen, vanaf nu kan u in een kalender uw beschikbaarheden zelf per week/maand en zelfs voor een gans jaar aanduiden. Hierdoor hoopt men op meer beschikbaarheid van scheidsrechters.

De KBVB verspreidde alvast volgende video waarin het een en ander al een beetje duidelijk zal worden. Onder de video is er nog een tekst met meer duiding voorzien. 


Hieronder nog een bijkomend woordje uitleg :

Scheidsrechters die nog geen nieuwe “dagelijkse” beschikbaarheden hebben ingegeven blijven tot 15/09 in het oude regime. Dit wil zeggen: er wordt gewoon rekening gehouden met de verloven die al in E-kickoff zitten en met de oude “wekelijkse” beschikbaarheden zoals (veelal bij aanvang van het seizoen) aan het secretariaat doorgegeven.

P.S. : scheidsrechters die met de fusie voorheen nog geen gebruik hebben gemaakt van ekickoff dienen dus meteen het nieuwe beschikbaarheden systeem te volgen.

Zodra een scheidsrechter 1 keer deze nieuwe module van dagelijkse beschikbaarheden heeft ingegeven, komt hij automatisch in het nieuwe regime. Dit wil zeggen: er wordt geen rekening meer gehouden met de oude “wekelijkse” beschikbaarheden, maar enkel met de nieuwe “dagelijkse”.

De “dagelijkse” beschikbaarheden dienen ten laatste minimum 1 maand voor de maand waarop deze betrekking hebben ingevuld te worden: bv. uw beschikbaarheden voor oktober dienen ten laatste op 31 augustus ingevuld te worden.

Tip: u kan uw beschikbaarheden nu al voor meerdere maanden of voor het hele seizoen invullen. Uiteraard kan u nog steeds aanpassingen doorvoeren, doch ten laatste 3 weken voor de datum van de wedstrijd.

De overgangsperiode loopt dus tot 15/09. Vanaf dan vervallen de oude “wekelijkse” beschikbaarheden en wordt er volledig overgeschakeld op de nieuwe dagelijkse beschikbaarheden. Scheidsrechters die op dat moment nog niets hebben ingegeven in het E-kickoff worden voorlopig op onbeschikbaar gezet, en zullen dus niet meer aangeduid kunnen worden totdat zij actie hebben ondernomen.