Promotienieuws voor enkele Soleoleden!

Er viel weer wat promotienieuws te rapen na de vorige bijeenkomst van het Bureau Arbitrage Antwerpen midden januari. Voor onze vriendenkring krijgt opnieuw een lid zijn kans in het nationale voetbal. In navolging van Jordy Van Reeth in december, mag ook Thomas Van Asch aan zijn stageperiode beginnen in de 3de amateurs.

In de coachingsgroep zal Thomas vervangen worden door een andere Thomas, met name Thomas Pollet!  

We wensen via deze weg Thomas en alle andere gepromoveerden een dikke proficiat toe. Keep up the good work iedereen en die promotie komt er vroeg of laat! 

CATEGORIEWIJZIGINGEN
Ten gevolge nazichten op het terrein:

1P wordt Stag 3D
Van Asch Thomas

4P wordt 3P
Vandeputte Glenn

J5 wordt J4
Vlaminckx Nigel

Aanpassingen in de begeleidingsgroep:
UIT:
Thomas Van Asch

IN:
Thomas Pollet

Op eigen verzoek:

J5 wordt 3P/AR-Stagiair
Van Heghe Jean