Overlijden Erwin Steegmans

Met droefheid vernamen we het overlijden van Erwin Steegmans, broer van onze eerste ondervoorzitter Frits Steegmans.

Na het overlijden van Nick Steegmans in december van vorig jaar is de familie Steegmans op korte tijd alweer diep getroffen. We leven dan ook mee met de hele familie en bieden onze oprechte gevoelens van medeleven aan.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne zal plaatshebben op zaterdag 29 juli 2017 om 10.30 uur in zaal Roeland, Duffelsesteenweg 1 te Lint.