trofee max scheffer

Kan Walter Van Goubergen straks aan het einde van het seizoen een nieuwe trofee Max Scheffer in zijn kast zetten? Of weet iemand hem van de troon te stoten? Elke ledenvergadering kan u deelnemen aan deze interessante reglementenquiz en wie weet volg jij hem straks wel op.

De trofee stond jarenlang onder de deskundige leiding van Marcel Verhaert. Marc Leysen neemt de fakkel dit seizoen van hem over maar Marcel verdwijnt niet uit beeld. Om Marcel te eren zal er bij elke ronde een vraag van Marcel verschijnen. Niet door Marcel opgesteld, wel uit een richting waar Marcel vaak zijn vragen koos. 

Van Asch Thomas 16 20 20 20 16 92
Van Goubergen Walter 14 20 20 20 16 90
Schlenker Jérémy 12 20 18 20 20 90
Rappe Aviel 12 20 18 20 14 84
Van Den Heuvel Tom 16 12 12 20 16 76
Stefanski Jakub 16 18 20 20 74
Van De Steene Koenraad 8 16 12 20 12 68
Leers Louis 12 18 20 16 66
Pollet Thomas 16 12 20 16 64
Van Reeth Jordy 16 12 20 16 64
Becquet Pieter 16 20 20 56
Decoene Thalia 20 20 16 56
Feremans Roger 12 18 20 50
Osier Sven 16 20 12 48
Ceulemans Dirk 18 18 12 48
Geeraert Maarten 12 20 16 48
Gaublomme Gwenda 12 20 12 44
Steegmans Frits 20 20 40
Van Vliet Jari 16 12 12 40
Wackenier Guido 16 20 36
Becquet Lennert 16 20 36
Garitte Kevin 20 16 36
De Backer Piet 16 20 36
De Pooter Marc 18 16 34
Tielemans Jelle 20 12 32
Verheyen Paul 20 12 32
Yperman Maxim 12 16 28
Janssens Dieter 12 12 24
Vercammen Dieter 20 20
Stupar Alex 20 20
Vissers Jan 20 20
Van Overmeire Diederik 20 20
Masselus Benny 18 18
Van Ransbeeck Benny 16 16
Moors Luc 16 16
Van Nylen Jean-Pierre 16 16
Van De Putte Glenn 16 16
Van Loock Patrick 16 16
Desmyter Vincent 16 16
Van Hasselt Vincent 16 16
Andries Rony 12 12
Bologne Steven 12 12
Horemans Evert 12 12
Maes Joris 12 12
Malevé Steve 12 12
Van Noten Johan 12 12
Desmyter Vincent 12 12
Callay Glenn 12 12
De Muyer Leo 12 12
Horemans Marcel 12 12
Horemans Tom 12 12
Leemans Peter 12 12
Peeters Dirk 12 12

BEKER MAX SCHEFFER

REGLEMENT

1)    Op iedere ledenvergadering wordt er een reglementenquiz ingericht over de spelregels van het voetbalspel door de opleiders of verantwoordelijke bestuur van het gewest Lier, met als doel de kennis van deze spelregels bij de leden van de K. SOLEO te bevorderen.

2)    Per vergadering zullen er altijd minimum vijf en maximum tien vragen gesteld worden.

3)    Het aantal te verdienen punten per vraag is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de vraag en zal enkel en alleen bepaald worden door de opsteller van de vragen.

4)    Per ronde zijn er steeds 10 punten te verdienen.

Elke deelnemer heeft één maal de kans om op gelijk welk ogenblik een “verdubbelaar” te gebruiken. Het aantal behaalde punten van die dag zal dan worden verdubbeld. Deze extra punten zullen pas na de laatste ronde kenbaar gemaakt en opgenomen in de eindstand.

5)    Er zal een puntenkrediet toegekend worden indien men wegens een wettige reden afwezig is op maximum twee vergaderingen per seizoen. Als wettige reden wordt aanvaard: Iedere aanduiding voor een wedstrijd, afwezig wegens ziekte of ongeval, en wegens werkzaamheden op de dag van de vergadering. Examens op de dag van de vergadering of de dag daarop volgend.

Leden die bedrog plegen worden uitgesloten van verdere deelname. Het puntenkrediet bedraagt het gemiddelde van het dagresultaat.

6)    Iedere verontschuldigde afwezigheid, dient persoonlijk gemeld te worden aan de opsteller van de quiz. Dit ten laatste op de dag van de vergadering. Te laat ingediende afwezigheden worden niet meer aanvaard, en worden uitgesloten van puntenkrediet.

Enige uitzondering: indien met afwezig was door een ongeval of een ernstige familiale reden, waardoor men op de dag van de vergadering door deze omstandigheden in de onmogelijkheid verkeerde de opsteller van de quiz te verwittigen.

7)    In geval de stand voor de eerste plaats nog gelijk is na de laatste ronde, zal diegene die de hoogste score behaalde in zijn of haar slechtste ronde de winnaar zijn. Is de stand nog gelijk dan zal er gekeken worden naar de tweede slechtste ronde, derde slechtste, enz…

Bij nog steeds een gelijkheid aan punten in de verschillende criteria, is hij of zij met het hoogst aantal dienstjaren als scheidsrechter de winnaar.

8)    De antwoorden op de gestelde vragen zijn vooraf steeds door het verantwoordelijk directielid op hun juistheid nagezien.

9)    Tijdens het toelichten van de juiste oplossingen wordt de spreker niet onderbroken. Nadat het antwoord gegeven is, kan hierover bijkomende uitleg worden gevraagd. Na de quiz kunnen er nog vragen gesteld worden tot ieders voldoening.

10)  De uitslagen van de verschillende ronden zullen samen met de rangschikking in het

 ledenblad verschijnen, behalve deze van de twee laatste ronden. Deze zullen bewust

 niet kenbaar gemaakt worden zodat het element “spanning” tot de uitreiking van de

 beker tijdens het jaarlijks banket behouden blijft.

11)  Alle mogelijke klachten zullen in eerste instantie opgelost worden door de inrichters en indien er betwisting is, zal de klacht overgemaakt worden aan het Bureau.

12)  De uitreiking van de Beker zal plaats vinden op het jaarlijks Banket van K. Soleo.

Indien de winnaar niet aanwezig kan zijn op het banket, zal de uitreiking geschieden op de eerste vergadering van het nieuwe seizoen.

De opleiders

BEKER DER BELOFTEN – 21 JARIGEN

Deze Beker wordt geschonken door alle officiëlen van C.S.C. en P.S.C. van K. Soleo.

De “Trofee Max Scheffer” blijft altijd de hoofdtitel van de reglementenquiz.

1)    De deelnemers aan de “Beker de Beloften” zijn gebonden aan de reglementen van de “Beker Max Scheffer” en mogen op de dag van de laatste ronde, geen 21 jaar oud zijn!

2)    De Beloften worden altijd in het eindklassement van de trofee “Max Scheffer” mee opgenomen.

3)    De Winnaar van de trofee “Max Scheffer” kan echter geen aanspraak maken op de 1e plaats bij de Beloften.

In dit geval, wordt hij die tweede geëindigd is in de competitie van de Beloften, winnaar van de Beker de Beloften – 21 jarigen.

4)    Bij gelijke stand na de laatste ronde wordt de winnaar bepaald volgens artikel 5 van

het reglement “Beker Max Scheffer”.

5)    De uitreiking van de Beker zal plaats vinden op het jaarlijks Banket van K. Soleo.

Indien de winnar niet aanwezig kan zijn op het banket, zal de uitreiking geschieden op de eerste vergadering van het nieuwe seizoen.

De INRICHTERS