trofee max scheffer

BEKER MAX SCHEFFER

REGLEMENT

1)    Op iedere ledenvergadering wordt er een reglementenquiz ingericht over de spelregels van het voetbalspel door de opleiders of verantwoordelijke bestuur van het gewest Lier, met als doel de kennis van deze spelregels bij de leden van de K. SOLEO te bevorderen.

2)    Per vergadering zullen er altijd minimum vijf en maximum tien vragen gesteld worden.

3)    Het aantal te verdienen punten per vraag is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de vraag en zal enkel en alleen bepaald worden door de opsteller van de vragen.

4)    Per ronde zijn er steeds 10 punten te verdienen.

Elke deelnemer heeft één maal de kans om op gelijk welk ogenblik een “verdubbelaar” te gebruiken. Het aantal behaalde punten van die dag zal dan worden verdubbeld. Deze extra punten zullen pas na de laatste ronde kenbaar gemaakt en opgenomen in de eindstand.

5)    Er zal een puntenkrediet toegekend worden indien men wegens een wettige reden afwezig is op maximum twee vergaderingen per seizoen. Als wettige reden wordt aanvaard: Iedere aanduiding voor een wedstrijd, afwezig wegens ziekte of ongeval, en wegens werkzaamheden op de dag van de vergadering. Examens op de dag van de vergadering of de dag daarop volgend.

Leden die bedrog plegen worden uitgesloten van verdere deelname. Het puntenkrediet bedraagt het gemiddelde van het dagresultaat.

6)    Iedere verontschuldigde afwezigheid, dient persoonlijk gemeld te worden aan de opsteller van de quiz. Dit ten laatste op de dag van de vergadering. Te laat ingediende afwezigheden worden niet meer aanvaard, en worden uitgesloten van puntenkrediet.

Enige uitzondering: indien met afwezig was door een ongeval of een ernstige familiale reden, waardoor men op de dag van de vergadering door deze omstandigheden in de onmogelijkheid verkeerde de opsteller van de quiz te verwittigen.

7)    In geval de stand voor de eerste plaats nog gelijk is na de laatste ronde, zal diegene die de hoogste score behaalde in zijn of haar slechtste ronde de winnaar zijn. Is de stand nog gelijk dan zal er gekeken worden naar de tweede slechtste ronde, derde slechtste, enz…

Bij nog steeds een gelijkheid aan punten in de verschillende criteria, is hij of zij met het hoogst aantal dienstjaren als scheidsrechter de winnaar.

8)    De antwoorden op de gestelde vragen zijn vooraf steeds door het verantwoordelijk directielid op hun juistheid nagezien.

9)    Tijdens het toelichten van de juiste oplossingen wordt de spreker niet onderbroken. Nadat het antwoord gegeven is, kan hierover bijkomende uitleg worden gevraagd. Na de quiz kunnen er nog vragen gesteld worden tot ieders voldoening.

10)  De uitslagen van de verschillende ronden zullen samen met de rangschikking in het

 ledenblad verschijnen, behalve deze van de twee laatste ronden. Deze zullen bewust

 niet kenbaar gemaakt worden zodat het element “spanning” tot de uitreiking van de

 beker tijdens het jaarlijks banket behouden blijft.

11)  Alle mogelijke klachten zullen in eerste instantie opgelost worden door de inrichters en indien er betwisting is, zal de klacht overgemaakt worden aan het Bureau.

12)  De uitreiking van de Beker zal plaats vinden op het jaarlijks Banket van K. Soleo.

Indien de winnaar niet aanwezig kan zijn op het banket, zal de uitreiking geschieden op de eerste vergadering van het nieuwe seizoen.

De opleiders

BEKER DER BELOFTEN – 21 JARIGEN

Deze Beker wordt geschonken door alle officiëlen van C.S.C. en P.S.C. van K. Soleo.

De “Trofee Max Scheffer” blijft altijd de hoofdtitel van de reglementenquiz.

1)    De deelnemers aan de “Beker de Beloften” zijn gebonden aan de reglementen van de “Beker Max Scheffer” en mogen op de dag van de laatste ronde, geen 21 jaar oud zijn!

2)    De Beloften worden altijd in het eindklassement van de trofee “Max Scheffer” mee opgenomen.

3)    De Winnaar van de trofee “Max Scheffer” kan echter geen aanspraak maken op de 1e plaats bij de Beloften.

In dit geval, wordt hij die tweede geëindigd is in de competitie van de Beloften, winnaar van de Beker de Beloften – 21 jarigen.

4)    Bij gelijke stand na de laatste ronde wordt de winnaar bepaald volgens artikel 5 van

het reglement “Beker Max Scheffer”.

5)    De uitreiking van de Beker zal plaats vinden op het jaarlijks Banket van K. Soleo.

Indien de winnar niet aanwezig kan zijn op het banket, zal de uitreiking geschieden op de eerste vergadering van het nieuwe seizoen.

De INRICHTERS