Straks is het aan u; maak kennis met de nieuwe kandidaat bestuursleden

Onze Algemene Vergadering is in aantocht, op vrijdag 28 mei 2021 vervult Soleo zijn jaarlijkse statutaire verplichtingen. Helaas ook dit jaar nog op digitale wijze.

Bijhorend is ook de verkiezing voor het bestuursorgaan. Twee bestuurders verlaten de bestuursploeg. Jordy Van Reeth kondigde onlangs zijn afscheid aan omwille van professionele en familiale redenen. Nog een uitgaande beweging is die van Guy Van Looy. Hij zal zijn mandaat niet meer verlengen. We bedanken alvast beiden voor hun engagement en hun schitterende werk de afgelopen jaren, en hopen tegelijk in de toekomst nog vaak op hun diensten te kunnen blijven rekenen.

Van de huidige bestuursleden zijn er drie personen herverkiesbaar. Frits Steegmans, Maarten Geeraert en Steven Bologne willen maar wat graag verder aan de toekomst werken. Hen moeten we alvast niet meer voorstellen ondertussen, maar onze nieuwe kandidaten stellen we wel graag kort aan u voor. Zeker nu we hen niet fysiek kunnen voorstellen. 

Een vriendenkring besturen, events organiseren, het vergt heel wat inspanningen. Daar kunnen onze (afscheidnemende) bestuursleden over meepraten. Dit allemaal ten bate van jullie, onze leden. Leden die hun steentje willen bijdragen vanuit een bestuursfunctie om dit alles mee mogelijk te maken, die verdienen echt alle steun. Het zijn zij die het voortbestaan van Kon. Soleo en de kwaliteit van onze nog steeds bloeiende vereniging mee zullen bepalen en uitwerken. Als je straks moet stemmen, hou dit dan zeker in gedachte.

Met Cedric Gunsing (19) en Jari Van Vliet (25) staat er jong en vers bloed klaar om de bestuursploeg te versterken. Wie vaak op de kring vertoefde de afgelopen jaren heeft hen ongetwijfeld al eens tegen het lijf gelopen want op nagenoeg elke activiteit waren ze wel terug te vinden.

We nodigden beiden uit voor een korte babbel, om hen toch een beetje aan jullie te kunnen voorstellen.

Jullie waren er vroeg bij, allebei gestart op de minimumleeftijd van 15 jaar, er zijn vele scheidsrechters die het zich beklagen dat ze op veel latere leeftijd zijn gestart. Jullie hebben nog een mooie loopbaan in het vooruitzicht.

“Ik ben inderdaad gestart op 15-jarige leeftijd”, opent Cedric. “Ik voetbalde zelf bij Ranst, maar het aantal ploegen was er beperkt. Via mijn leerkracht Piet De Backer, die toen scheidsrechter was,  werd ik al snel warm gemaakt voor een overstap naar de arbitrage. Een keuze die ik mij nog geen seconde beklaagd heb.

“Ook ik kom voort uit een korte loopbaan als voetballer”, vult Jari aan. “Ik was actief bij Lint, maar een groot licht en bijhorende toekomst was er voor mij op dat vlak niet weggelegd. Mijn vader floot her en der eens de veteranen en zo was de stap naar de arbitrage ook snel gezet.”

“Ik volgde de cursus nog in het college, toen nog op weekdagen gegeven, met Frans Nieuwjaers en Marcel Verhaert als opleiders” blikt Jari terug. De periode van cursussen rechtstreeks bij de vriendenkringen heeft Cedric niet meer gekend. “Ik heb de cursus op drie zaterdag voormiddagen gevolgd op het Brieleke”. Jari komt uit de lichting oktober 2010, Cedric tot slot uit die van oktober 2017.  

Met 4 en 11 seizoenen is het groene er al wel van af. Wat heeft Soleo voor jullie tot dusver betekend?

“Ik ben als 15-jarige ongelooflijk goed opgevangen en omkadert geweest door Soleo”, blikt Cedric terug. “Ondanks mijn jeugdige leeftijd voelde ik mij vanaf minuut 1 enorm welkom binnen de kring. Een gevoel dat er mee voor zorgde dat ik van dan af heel regelmatig aanwezig was op zo goed als alle activiteiten. Van de peterschappen van Piet De Backer en Steven Bologne heb ik enorm veel opgestoken, dat zal alles ook wel mee in de juiste richting hebben gestuurd.”

“Ik herinner me dat ik Paul Verheyen nog gehad heb als peter”, gaat Jari voort. “En dat goed gevoel had ook ik zeker. Ook ik was van bij het begin direct opgenomen in het geheel zowel door jongere als oudere collega’s. Dat maakt dat ik ook snel mee deelnam aan tal van activiteiten. Je kan lid zijn van een vriendenkring, maar het is nog veel plezanter daar ook fysiek deel van uit te maken.”

Op welk niveau zijn jullie momenteel actief in de arbitrage, en welke ambitie koesteren jullie nog?

“Ik ben momenteel 3P/AR, een categorie waar ik een dik jaar voor de corona uitbraak ingestapt ben”, zegt Jari. “Voordien doorliep ik het hele voormiddagkader en was ik lange tijd ook C1. Ik voelde dat de tijd rijp was voor een carrière op de lijn. Jammer genoeg liep ik enkele vervelende blessures op waar ik nu hopelijk na corona van verlost blijf. Vooral dat laatste kan helpen om verder door te groeien.”

Cedric, je kreeg in volle corona, ergens in september 2020, nog een promotie naar 4P/REF. “Klopt, ik heb mijn debuut gemaakt in Maria Ter Heide en heb dus al één wedstrijd in vierde provinciale op de teller. Ik heb dus al even geproefd van de namiddag en hoop op dat elan verder door te kunnen gaan volgend seizoen. Mijn ambitie bekijk ik vooral stap voor stap, ik probeer elke wedstrijd goed te presteren ongeacht of er nu iemand naast de lij staat of niet. Het belangrijkste is dat ik er plezier in heb, en dan komt de rest vanzelf wel.”

We weten intussen al dat jullie heel betrokken zijn geweest de voorbije jaren bij onze activiteiten, en ook dat jullie nooit te beroerd zijn om de handen uit de mouwen te steken. Was de tijd rijp voor een bestuursfunctie?

“Zeker”, bevestigd Cedric. “Ik was al op quasi alle activiteiten aanwezig, vaak als helper, dan is de stap naar het bestuur een logisch vervolg. Het past ook in mijn ontwikkeling als scheidsrechter om me ook op dat vlak verder te ontplooien. Ik hoop vooral dat warm gevoel dat ik heb mogen ervaren als beginneling, te kunnen en mogen overbrengen naar de generaties die er nog aankomen. Als ik mijn oor te luister leg bij leeftijdsgenoten in de arbitrage buiten onze kring, dan merk ik dat zij niet hetzelfde hebben mogen ervaren als ik. Dit maakt Soleo zeker uniek en daar wil ik in de toekomst zeker mee voor blijven zorgen vanuit het bestuur.”

“Na meer dan 10 jaar lid te zijn, is ook voor mij de tijd rijp”, vult Jari aan. “Ik heb van de kring al zoveel gekregen, en ook het aantal vriendschappen dat eruit zijn ontstaan is al lang niet meer op twee handen te tellen. Ook ik hielp al op tal van activiteiten en mistte zelden een vergadering, vorig jaar dacht ik er al over na en toen enkele bestuursleden polsten twijfelde ik geen seconde meer. Soleo is een mooie vriendenkring waar ik graag mijn schouders mee wil onderzetten”, besluit Jari.

Dankuwel Jari en Cedric voor de fijne babbel!

                                                   De handen uitsteken op onze evenementen of zoals hier, mee sjotten met onze voetbalploeg. Ze zijn altijd wel ergens te vinden.