Onze Soleo geschiedenis en ledenbestand in kaart

Soleo werd in 1938 opgericht na heel wat doorzettingsvermogen van onze stichters in de schaduw van het Lierse Belfort. Soleo ontstond eigenlijk uit de “Association Anversoise des Arbitres”, vandaag beter bekend als KSOVA, onze Antwerpse collega scheidsrechtersvereniging.

Omdat de Lierenaars destijds niet alleen een hele afstand dienden af te leggen naar de “Billiard Palace” in Antwerpen, maar ze ook meer en meer in de kou bleven staan, zo vonden zij, werd een plan uitgewerkt om een lokale scheidsrechtersvereniging uit de grond te stampen.

De toenmalige scheidsrechterscommissie was het plan destijds niet erg genegen, onze eerste voorzitter Fernand Henzen werd zelfs voor onbepaalde tijd geschorst. Het Lierse doorzettingsvermogen werd echter danig onderschat en zo ontstond na de eerste vergadering op 27 december 1938 onze Lierse scheidsrechtersvereniging.

Als we de woonplaats van onze leden onder de loupe nemen, merken we op dat slechts een 6% van ons ledenaantal daadwerkelijk nog uit Lier of deelgemeente Koningshooikt afkomstig zijn. Dat aantal moet vroeger ongetwijfeld vele hoger hebben gelegen. Slechts een kleine 6% echte schapenkoppen dus. Trekken we voorbij de stadsgrenzen dan zien we in de ons omliggende steden en gemeenten een hele toename van leden. Maar ook van ver buiten Lier weet men ondertussen Soleo te waarderen, en dat rijkt veel verder dan Antwerpen, Mechelen of Herentals. Uitschieters zijn Wenduine, Sint-Truiden, Wuustwezel en Arendonk, toch niet echt bij de deur … .

Dat onze vereniging, die straks in december haar 82ste verjaardag viert, een stabiel onderkomen is, staat vast. Met slechts 9 voorzitters doorheen de geschiedenis, is er van een duiventil allerminst sprake. De langst zetelende is uiteraard onze erevoorzitter Walter Van Peborgh met 29 jaar! Nadien volgden Marc Leysen (12) en Jan Peeters (10) die ook een mooie termijn aan het roer stonden.

Ons ledenaantal heeft in al die jaren in stijgende lijn geweest tot de jaren 2000. Sinds de Koninklijke titel,  eind de jaren ’80, is het aantal steeds boven de 100 uitgestegen. In ons stichtingsjaar hadden we 15 leden, vandaag de dag en ondanks de negatieve sfeer rond onze arbitragehobby halen we nog steeds 120 leden, we mogen daar met recht en rede fier op zijn. Rond het millennium werd een piek gemeten van meer dan 150 leden, sindsdien is ook het scheidsrechtersaantal sterk teruggedrongen en dat laat zich uiteraard voelen. Maar we merken de laatste jaren een stevige verjonging, laat ons hopen dat het aantal scheidsrechters en bijgevolg ook ons ledenaantal verder mag doorstijgen.

Ons doel is in al die jaren niet verandert. Het rekruteren van scheidsrechters en het organiseren van leuke activiteiten is de dag van vandaag nog steeds levendig. Onze ledenvergaderingen worden nog steeds druk bijgewoond en de vele vriendschapsbanden die daaruit ontstaan zijn, zijn al lang niet meer te tellen.

Ons oudste lid is Louisa Peeters (97!), beter bekend als de weduwe van Max Scheffer die in 1990 overleed. Max werd in 1986 benoemd tot Erevoorzitter van onze vereniging. Hoewel hij nooit de post van voorzitter had bekleed, achtte het toenmalige bestuur die titel gepast na zijn onvoorwaardelijke inzet en overgave voor onze kring en de hele arbitrage. De trofee Max Scheffer, de reglementenquiz op onze vergaderingen, draagt nog steeds zijn naam. Na Louisa maken Warre Thijs (88) en Walter Van Peborgh (85) de top drie compleet.

Ons jongste Soleo lid is Jamie Baeten, 15 jaar oud. Enkele maanden geleden maakte onze jongste Soleo telg zijn debuut op de groene rechthoek. Soleo steunde hem van bij het begin en zorgde voor een nauwe begeleiding gedurende de peterschappen. Kobe De Keyser en Thomas Marien (beiden 17) maken ook in de jongste leeftijdsgroep de top drie volledig.

Onze leden in kaart: