Geluidsfragmenten van de fysieke testen staan online

Vele scheidsrechters en assistenten waren er naar opzoek, dat getuigen de vele vragen die we hieromtrent binnenkregen de afgelopen weken. De geluidsfragmenten van de fysieke testen … . Zoek echter niet langer, we hebben de meeste fragmenten hier in een mooi overzicht gegoten.

We wensen iedereen veel succes bij de voorbereiding van de fysieke testen, nog voor de corona pandemie stonden deze geprogrammeerd voor zaterdag 28 augustus 2020 in Tongerlo.

Wist je dat deze informatie steeds op onze website is terug te vinden? In het keuzemenu: INFO & MEDIA => BUREAU ARBITRAGE => FYSIEKE TESTEN

Tijden in rood zijn aanklikbaar om het geluidsfragment te downloaden
(Fragmenten zijn nog in laps op basis van de oude methode)

Gelieve zelf even te bekijken hoeveel laps je dient te halen => 1 lap = 4 lengten
BV: het geluidsfragment van 1 en 2P/REF zijn dezelfde. Alleen dient laatstgenoemde 1 lap, of 4 lengten minder te lopen. 

Categorieën Sprints (40m) Hi-intensity 75/25m
1D/REF 6 sprints 6,10 sec 40 lengten 15/20
2D/REF 6 sprints 6,10 sec 40 lengten 15/20
3D/REF 6 sprints 6,10 sec 40 lengten 15/20
1P/REF 5 sprints 6,90 sec 40 lengten 16/24
2P/REF 5 sprints 6,90 sec 36 lengten 16/24
2P/REF B 4 sprints 7,00 sec 32 lengten 17,5/25,5
3P/REF 4 sprints 7,00 sec 32 lengten 17,5/25,5
3P/REF B 3 sprints 7,00 sec 24 lengten 17,5/25,5
4P/REF 3 spints 7,00 sec 24 lengten 17,5/25,5

 

Categorieën Coda (10/8/8/10m) Sprints (30m) Hi-intensity 75/25m
1D, 2D, 3D/AR 1 sprint 10,10 sec 5 sprints 4,80 sec 40 lengten 15/22
1P/AR / 5 sprints 5,20 sec 32 lengten 17,5/25,5
2P/AR / 4 sprints 5,30 sec 16 lengten 20/25,5
2P/AR B / 4 sprints 5,40 sec 12 lengten 22/25,5

=> Hierbij een visueel overzicht van de sprints en de interval

Opmerkingen van vorig seizoen:

 • De testen worden gelopen op een voetbalveld. De sprints worden elektronisch opgemeten.
 • Het dragen van voetbalschoenen is toegestaan voor de tests (spikes niet).
 • Scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die aan de start van de tests verschijnen, geven daarmee aan dat ze fit zijn om de tests te ondernemen. Uitvallen tijdens de test om welke reden dan ook, wordt aanzien als niet slagen in de test.
 • Assistent)-scheidsrechters geven bij aanvang van het seizoen (ten laatste _____ ?) aan tot welke groep (A of B) ze willen behoren.
 • De beloftevolle (assistent)-scheidsrechters lopen de tijden van 1P/REF respectievelijk 1P/AR ongeacht de categorie van klimmen en dalen waartoe ze behoren.
  • o Zij die kiezen voor de B-groep:
   Kunnen dat seizoen geen aanspraak maken op promotie; om promotie te maken moet de (assistent)-scheidsrechter slagen in de testen van de A-groep; deze keuze kan jaarlijks bij aanvang van ieder seizoen gewijzigd worden;
 • Worden prioritair niet aangeduid in de eindronde wedstrijden;
 • Krijgen een aangepast aantal nazicht(en), en krijgen prioritair minder aanduidingen in hun categorie dan de A-groep;
 • Scheidsrechters uit de categorie 4P die kiezen voor de B-groep, dienen geen testen af te leggen; zij worden opgenomen in de categorie 4P/REF bis, en deze SR’s krijgen een afwisseling van voormiddag- en namiddagwedstrijden.
 • o Bij niet slagen (A of B groep) op de herkansingen (om welke reden dan ook) zakt betrokkene naar de B-groep van de onderliggende categorie.
 • o De 4P/REF die niet deelnemen of niet slagen, worden door het Bureau Arbitrage Antwerpen heringedeeld in de categorie 4P/REF bis.
 • o Een belofte die niet slaagt in de 1P-testen, verliest zijn statuut als belofte maar blijft mits slagen in de testen van de A-groep van zijn categorie, wel nog ingedeeld in de A-groep van zijn categorie.