Nieuws

Het nieuwe werkplan is gepubliceerd

Het nieuwe werkplan arbitrage van Voetbal Vlaanderen voor komend seizoen is gepubliceerd. Hierop is de ganse werking van de arbitrage gesteund. Heel wat nieuwigheden in deze uitgaves die u zeker eens grondig moet doornemen.

De promotiecriteria per categorie, het aantal nazichten, welke testnormen er zijn, een gelimiteerd aantal afmeldingen waarna elke afmelding gestaafd dient te worden, de scores die een SR kan behalen, … . Etc etc … . De aandachtige lezer zal ook kunnen opmerken dat een scheidsrechterlijke dwaling de score niet altijd meer terugbrengt naar 7.4, maar in bepaalde gevallen beperkt blijft tot 8.1.

De moeite om alles eens door te nemen!  

WERKPLAN DEPARTEMENT ARBITRAGE VOETBAL VLAANDEREN

Hier kan u het werkplan en zijn bijlagen voor het seizoen 2023-2024 terugvinden.

Bijlage Jeugd-Arbitrage
Bijlage Opleiding-Arbitrage
Bijlage CORE
Bijlage Vrouwen-Arbitrage
Bijlage Referee Evenings