Bureau Arbitrage Antwerpen

Alle scheidsrechters behalve deze uit het profvoetbal ressorteren onder de bevoegdheid van het Bureau Arbitrage. De leden van het bureau hebben elk specifieke bevoegdheden (seizoen ’16-’17) dewelke we even voor u oplijsten. 

Voorzitter: Jan Govaerts (foto)

Aanduidingen klimmen & dalen
Vertegenwoordiging stakeholders

Leden:

 • Luc Allaerts – Aanduidingen Jeugd
 • Wilfried Rombouts – Rekrutering (Ref Amb, peterschap) & Retentie
 • Sven Cuyt – Aanduidingen Assistenten
 • Kurt Ghielens – B-scheidsrechters, Dames, G-Voetbal
 • Ernie Kasprzak – Talent detectie & opvolging coaching

Adviseurs: Marcel Van Elshocht en Julien De Keninck

Op het Brieleke te Wommelgem werken daarnaast dagdagelijks mensen waarmee we als scheidsrechter het vaakst in contact komen. Zoals bij verlofaanvragen, afmeldingen en andere vragen. Hoe je het secretariaat kan contacteren lees je iets verder naar onder. 

Secretariaat:

 • Regional Manager: Peter Croes
  Voornaamste taken: Algemeen toezicht en eindverantwoordelijke provinciaal secretariaat, zittingen provinciaal comité en bureau arbitrage, relatie en communicatie met clubs, scheidsrechters, pers en publiek, …
 • Petra Bertels
  Voornaamste taken: beheer en afhandeling inkomende e-mails, behandeling scheidsrechtersverslagen, beheer minnelijke schikkingen en dagorde provinciaal comité, behandeling verlofaanvragen opleiders, opmaak reeksen en kalender kampioenschappen, organisatie provinciale algemene vergadering, …
 • Nicole Huibers
  Voornaamste taken: beheer digitale scheidsrechtersbladen, voorbereiding zittingen provinciaal comité, verzet minnelijke schikkingen, beheer peterschappen scheidsrechters, beheer kandidaat scheidsrechters, beheer examens beginnelingen, opvolging afwezigheden scheidsrechters, beheer sportleven, beheer aanduidingen futsal, opmaak reeksen en kalender kampioenschappen, organisatie provinciale algemene vergadering, …
 • Lutgard Broes
  Voornaamste taken: oproepingen zitting provinciaal comité, verzet minnelijke schikkingen, voorbereiding en afhandeling zittingen provinciaal comité, verslag zitting provinciaal comité, behandeling kalenderwijzigingen kampioenschappen, vriendschappelijke wedstrijden en tornooien, beheer keuringen lichtinstallaties, beheer dossiers scheidsrechters en assistenten, oproepingen zittingen bureau arbitrage, verslag zitting bureau arbitrage, beheer kandidaat scheidsrechters, opmaak reeksen en kalender kampioenschappen, organisatie provinciale algemene vergadering, …
 • Carine Van Bruyssel
  Voornaamste taken: conciërge en deurwachter zittingen provinciaal comité en bureau arbitrage

NUTTIGE INFORMATIE:

Alle (assistent-) scheidsrechters die in contact wensen te komen met het Bureau Arbitrage:

TEL: 03/355.27.30   E-MAIL: psc.foot.antwerpen@voetbalfederatievlaanderen.be  

VOOR ALLE TELEFONISCHE AFMELDINGEN: Tijdens de week (ma tot vrij):
van 08.30 u. tot 12.30 u. en van 13.00 u. tot 16.00 u.

Afmeldingen voor een aangeduide wedstrijd door de (assistent)-scheidsrechter dienen als volgt te gebeuren:

Nationale wedstrijden
In de nationaal (door Eric Romain) aangeduide wedstrijden zoals de Croky Cup, 4° Nationale en Beloften Pro League :
– Tijdens de week tijdens de kantooruren tem vrijdag 16.00 uur:
Dhr. Tjorn Dewulf: tel. 02/367.67.81
– Weekenddienst (zaterdag- en zondagvoormiddag):
Dhrn. Tjorn Dewulf / Eric Romain: tel. 02/367.67.84

Provinciale wedstrijden
In de andere provinciaal aangeduide wedstrijden inclusief Nationale dames/reserven/jeugd:
– Tijdens de week (enkel tijdens de kantooruren tem vrijdag 16.00 uur):
Provinciaal secretariaat op tel: 03/355.27.30
– Weekenddienst (enkel op zaterdag en zondag tussen 10.30u en 12.00u):

Wedstrijden van Klimmen & Dalen en Bekerwedstrijden 1ste ploeg als scheidsrechter:
Dhr. Govaerts Jan: tel zie e-kickoff

Wedstrijden van Klimmen & Dalen (1ste Prov – 2de Prov) en Bekerwedstrijden 1ste ploeg als assistent-scheidsrechter:
Dhr. Cuyt Sven: tel zie e-kickoff

Wedstrijden van Elite Jeugd U19, U17 en U16:
Dhr. Allaerts Luc: tel zie e-kickoff

Geen weekenddienst voor andere wedstrijden. Gelieve te noteren dat er tot vrijdagochtend nog vervangingen op E-kickoff worden gepubliceerd. !!!!

FAX of E-MAIL
Tijdens het weekend kunnen de afmeldingen die per fax of e-mail worden verzonden niet behandeld worden, dus enkel telefonische afmeldingen worden aangenomen.